TEST UW DIGITALE KENNIS OP DIGITAL DUEL
Tegenwoordig is digitalisering overal aanwezig. goede digitale vaardigheden zijn dan ook een echte troef voor burgers, zowel in hun privéleven als op de arbeidsmarkt. Te weinig mensen beschikken echter over voldoende digitale kennis.

Speel Digital Duel en test uw digitale vaardigheden!  
 
Digital Duel is een interactieve en ludieke onlinetest. U neemt het op tegen "digital natives" die vergroeid zijn met digitalisering. Kunt u de strijd met hen aan? Doe de test en ontdek tot welke digitale generatie u behoort. U krijgt ook opleidingen aangeboden als u uw vaardigheden op dat vlak wilt verbeteren.
 
Digital Duel is een creatie van de FOD Economie en de Belgische Digital Champion, op initiatief van de minister bevoegd voor de Digitale Agenda.
 
Digitale vaardigheden, essentieel in het dagelijks leven

Digitale technologie is alomtegenwoordig. Kunnen omgaan met digitale tools is dan ook noodzakelijk om te communiceren met uw naasten en professionele entourage, te surfen, reizen te organiseren, veilig opzoekingen te verrichten of online te shoppen, content te creëren en een echte professional op het web te worden.

Een boost voor uw professionele toekomst

Goede digitale vaardigheden zijn een troef op de arbeidsmarkt. Digitale beroepen ontwikkelen zich steeds meer, maar in België is er een tekort aan bekwame werknemers in het domein. Tegen 2020 kampt Europa wellicht met bijna 750.000 gekwalificeerde knelpuntjobs in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De beheersing van digitale tools verhoogt dus uw kansen op de arbeidsmarkt.
 
 En hoe zit het met uw niveau? doe de test op
 
www.digitalduel.be
 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET