Nuttige adressen

 GEMEENTEBESTUUR BREDENE
Centrumplein 1
8450 Bredene
Tel. 059/33 91 91
Fax 059/33 00 36
website: http://www.bredene.be/

STRIJKDIENST - POETSDIENST - KOOKDIENST EN ANDERE THUISHULP

Dienstenbedrijf Bredene - Oudenburg - De Haan
Duinenstraat 108
8450 Bredene
Tel: 059/ 80 74 26
GSM: 0475/ 94 30 09
email: info@bod-cvba.be

HUISVESTING

Huurdersbond, Hospitaalstraat 35 Oostende 059/40 25 12
Zitdag: dinsdag 14.00 uur – 16.30 uur en donderdag 15.00 uur – 19.30 uur

Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205 Oostende 059/70 29 54 - www.socialehuisvestingoostende.be
Zitdag: elke maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.
dinsdag, hospitaalstraat 35 Oostende van 14.00 uur tot 16.30 uur

Gelukkige Haard, Seringenstraat 2 Oostende 059/70 53 26
Zitdag: elke werkdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, maandag van 18.30 tot 20.00
dinsdag, hospitaalstraat 35 Oostende van 14.00 uur tot 16.30 uur

Top

SOCIALE UITKERINGEN


PENSIOENEN

De gemeentelijke sociale dienst
Aanvragen van een pensioen voor werknemers en/of zelfstandigen
Adres: Sociaal Huis, Duinenstraat 106 - 8450 Bredene
Tel : 059/33 97 70

Top


ZIEKTE -EN INVALIDITEITSUITKERINGEN

Hulpkas voor ziekte en invaliditeit
Leemputstraat 14, Brugge 050/33 04 10
Rogierlaan 53A, Oostende 059/50 00 28

Christelijke mutualiteit
Ieperstraat 10, Oostende 059/55 26 11
Duinenstraat 101, Bredene 059/32 37 32

Bond Moyson
Prinses Stefanieplein 19, Oostende 059/55 16 00
Spuikomlaan 40 A, Bredene 059/32 57 57

Euromut
E. Feysplein 9 , Oostende 059/70 22 92

Onafhankelijk ziekenfonds
Aartshertoginnestraat 60, Oostende 059/70 46 39

Partena Ziekenfonds
Alfons Pieterslaan 24, Oostende 059/70 43 00

Vlaams neutraal ziekenfonds
E. Beernaertstraat 110, Oostende 059/51 37 05

West-Vlaams liberaal ziekenfonds
Vindictivelaan 5, Oostende 059/ 70 29 07
Gentstraat 11, Bredene 059/33 03 43

Top


WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Gerststraat 11 8400 Oostende
Tel : 059/70 31 37 059/70 69 17
Vakverenigingen

ABVV
J. Peurquaetstraat 27 Oostende 059/55 60 50

ACV
Dr. L Colenstraat 7 Oostende 059/34 27 18

ACLVB
Vindictivelaan Oostende 059/70 12 09

Top


TEWERKSTELLING EN OPLEIDING

VDAB
Brigantijnenstraat 2 - 8400 Oostende 059/55 65 11
meer info : http://www.vdab.be/
 

Vesaliusinstituut Oostende
School voor gezondheidsonderwijs
Leffingestraat 1 - 8400 Oostende 059/70 68 70
meer info: http://www.vesaliusinstituut.be/

Top


KINDEROPVANG

Dienst onthaalgezinnen
Sociaal Huis, Duinenstraat 106 - 8450 Bredene 059/33 97 70
maandag- en dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
1e zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur en op afspraak.

Buitenschoolse kinderopvang
Prinses Elisabethlaan 47 – Bredene
T. 059/32 06 83
F. 059/33 00 36
bko@bredene.be

Meer info: http://www.bredene.be/

Top


RUSTHUIZEN 

Westerhauwe (huize) VZW
Klemskerkstraat 19
8450 Bredene
Telefoon : 059/ 33 13 20

Ter Zande (Privé)
Driftweg 141
8450 Bredene
Telefoon : 059/ 32 36 49

Top


GEZONDHEID

Dementie: http://www.dementie.be/
Departement welzijn, volksgezondheid en cultuur : http://www.wvc.vlaanderen.be/
Handicap : http://www.kvg.be/
Kanker : www.kanker.net/pages
Zelfhulporganisaties : http://www.hulporganisaties.be/
Palliatieve zorgen westhoek Oostende : http://www.pzwvl.be/

Top


OMBUDSDIENSTEN

Vlaamse infolijn
0800/3 02 01 (gratis nummer)
http://www.vlaanderen.be/

Vlaamse Ombudsdienst
0800/240 50 (gratis nummer)
http://www.vlaamseombudsdienst.be/

Federale ombudsdienst
02/289 27 27
http://www.ombudsman.be/

Top


OUDEREN

Ouderenoverlegcomité http://www.seniornet.be/
Ouderenzorg www.wvc.vlaanderen.be/ouderenzorg
Rusthuisinfofoon: www.wvc.vlaanderen.be/rusthuisinfofoon
telefoon 078/ 15 25 25
Email:mailto:rusthuisinfofoon@vlaanderen.be
Beperkte adressenlijst van rusthuizen www.info65.be

Top

THUISDIENSTEN EN THUISZORG

Thuiszorgcentrum
Cirkelstraat 8, Oostende
Telefoon: 059 55 40 59
Fax: 059 55 40 97
E-mail: thuiszorgcentrum.oostende@cm.be

Solidariteit voor het gezin

tel 050/ 40 66 90

Centrum voor thuiszorg Bond Moyson

tel 056/ 23 03 81

Familiezorg West – Vlaanderen
Wellingtonstraat 70
8400 Oostende
tel 059/ 70 69 53

Familiehulp
Dr. Colensstraat 7
8400 Oostende
tel 059/ 55 25 91
http://www.familiehulp.be/

Wit-Gele Kruis

Brugsesteenweg 111
8450 Bredene
tel 059/ 70 03 88

Thuiszorg
www.wvc.vlaanderen.be/thuiszorg

Top


MINDER MOBIELEN CENTRALE

Thuiszorgcentrum
Cirkelstraat 8, Oostende
Telefoon: 059 55 40 59
Fax: 059 55 40 97
E-mail: thuiszorgcentrum.oostende@cm.be


UITLEENDIENSTEN

Uitleendienst West – Vlaams Liberaal Ziekenfonds
tel 059/ 25 71 34

Rode kruis
tel 059/ 32 50 39
http://www.rodekruis.be/

Medishop Bond Moyson
Peter Benoitstraat 7-9
Oostende
tel 059/ 55 16 16
 
Thuiszorgwinkel CM
Rosmolenstraat 5
8400 Oostende
tel 051 23 34 90

Top


WELZIJN
 
CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW Middenkust)
 
onthaal.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
059 59 21 20
 
jongeren.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
059 70 35 25
 
begeleiding.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
059 70 37 42
 
wonen.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
059 70 11 92
 
jeugdzorg.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
059 56 88 81

crisishulp.meerderjarigen@cawnoordwestvlaanderen.be
050 66 30 82

crisismeldpunt.minderjarigen@cawnoordwestvlaanderen.be
050 66 30 89


Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
http://www.vlafo.be/

Zelfmoord
www.suicideinfo.org/dutch

Overlijden
http://www.rouw.nl/

Overlijden van een kind
http://www.ovok.be/

Tele-onthaal

 
 
Geweld/mishandeling
www.1712.be
of bel 1712

Top


DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

De zorgverzekering
www.vlaamsezorgverzekering.be

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET