Werking
 
In het Sociaal Huis is de sociale dienst van het OCMW gehuisvest alsook de gemeentelijke welzijnsdienst.
Binnen de sociale dienst van het OCMW zijn er twaalf maatschappelijk werkers en één administratieve kracht tewerkgesteld. De gemeentelijke welzijnsdienst wordt bemand door vijf maatschappelijk werkers en één administratieve kracht.

Hoe werkt de sociale dienst van het OCMW?

U wordt ontvangen door een maatschappelijk werker die naar uw problemen luistert. Samen met de hulpvrager worden de problemen op een rij gezet.
De maatschappelijk werker zal aan de hulpvrager de werking van de dienst uitleggen. In de mate van het mogelijke wordt dan de hulpverlening voorgesteld.
Deze hulpverlening kan zeer uiteenlopend zijn o.a.:

  • telefonische- of schriftelijke contacten leggen
  • inlichtingen- en/of advies geven
  • invullen van formulieren
  • begeleiden van een probleemsituatie
  • doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst
  • financiële hulp
De maatschappelijk werker doet een sociaal financieel onderzoek.
Er worden gegevens verzameld die in deze probleemsituatie een rol spelen.
Indien wettelijk noodzakelijk, wordt een onderzoek naar de onderhoudsplicht ingesteld.

De gegevens belangrijk voor het nemen van de nodige beslissingen worden samengebracht in een sociaal verslag.

Op basis van dit verslag neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager.
Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing kan hij hiertegen beroep aantekenen.


CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET