Kortverblijf

Voor wie ?

U staat in voor de opvang en verzorging van een oudere.
Als u voor de zorg tijdelijk – door omstandigheden (ziekte, verlof, …) – niet kan instaan dan kunnen wij deze zorg overnemen.
Hiertoe beschikt de instelling over 1 kamer kortverblijf waar uw oudere tot maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar kan worden opgenomen.
De opname van een echtpaar is mogelijk.


Hoe aanvragen ?

De aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden naar de voorzitter van het OCMW Bredene, Duinenstraat 106 te 8450 Bredene.


Inrichting en leven in het centrum ?

De bewoner krijgt de beschikking over een gemeubelde kamer met eigen voorzieningen (toilet en lavabo).
De mogelijkheid bestaat tot gratis aansluiting op het distributienet – er is een televisietoestel op de kamer.
Er is een frigo voorzien.
Verblijven in het woonzorgcentrum Jacky Maes (ook tijdelijk) is best gezellig, naast het vriendelijk onthaal, de professionele begeleiding en het contact met de medebewoners, zijn de volgende voorzieningen ter beschikking : een bibliotheek, een cafetaria en een mooie binnentuin.
Ons animatieteam zorgt voor een rijk gevuld animatieprogramma.


Wat kost dit ?

Bredenaars betalen een dagprijs van € 49,28 voor de kamer, maaltijden en verzorging.
Niet – Bredenaars betalen € 52,65.


Eventuele supplementen ?

 • doktersonkosten, medicatiekosten, kosten kiné
 • haarkapster
 • pedicure, persoonlijke consumpties, was persoonlijk linnen


   Tussenkomst mutualiteit ?

   De meeste mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst.
   Bij sommige mutualiteiten moet voorafgaandelijk een aanvraag tot tussenkomst
   ingediend worden.
   Neem steeds contact op met uw mutualiteit en vraag bijkomende inlichtingen.
   terug


  • CONTACT

   OCMW BREDENE

   INTRANET