Rusthuis

Voor wie ?

Het rusthuis staat open voor valide en verzorgingsbehoevende ouderen voor wie er zich problemen stellen op het vlak van de zelfredzaamheid thuis.
Zij moeten de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
Er geldt een absolute prioriteit voor inwoners van de gemeente Bredene.
 
In het rusthuis wordt met betrekking tot de opname volgende voorrangsregeling gerespecteerd:

1) inwoners van de gemeente Bredene
Kandidaat bewoners met een zorgprofiel O en A, kunnen enkel terecht in het project kleinschalig wonen.
Volgens chronologie van inschrijving op de wachtlijstVolgens chronologie van inschrijving op de wachtlijst:

    1.1 kandidaat-bewoners met zorgprofiel Cd
    1.2 kandidaat-bewoners met zorgprofiel C
    1.3 kandidaat-bewoners met zorgprofiel B
    1.4 kandidaat-bewoners met zorgprofiel D
    1.5 kandidaat-bewoners met zorgprofiel A
    1.6 kandidaat-bewoners met zorgprofiel O

2) niet-inwoners van de gemeente Bredene
Kandidaat bewoners met een zorgprofiel O en A, kunnen enkel terecht in het project kleinschalig wonen.
Volgens chronologie van inschrijving op de wachtlijst:

    2.1 kandidaat-bewoners met zorgprofiel Cd:
    2.2 kandidaat-bewoners met zorgprofiel C
    2.3 kandidaat-bewoners met zorgprofiel B
    2.4 kandidaat-bewoners met zorgprofiel D
    2.5 kandidaat-bewoners met zorgprofiel A
    2.6 kandidaat-bewoners met zorgprofiel O

De kandidaat bewoners die op het grondgebied Bredene woonachtig waren voor de gemeentelijke fusiewet worden als inwoner van de gemeente Bredene beschouwd voor de rangbepaling op de wachtlijst van het rusthuis en het rust- en verzorgingstehuis.

Hoe aanvragen ?

Inschrijvingsformulieren zijn in het OCMW ter beschikking.
Alle aanvragen voor opname moeten schriftelijk worden ingediend en omvatten eveneens een Katzschaal ingevuld door een daartoe bevoegd persoon (verpleegkundige of arts). Alle aanvragen tot opname worden chronologisch bijgehouden in een wachtlijst opgesplitst per zorggraad.
Voorafgaand wordt er een gesprek gevoerd met familie en/of kandidaat bewoner waarbij de opnamevoorwaarden besproken worden.
 
U kan het inschrijvingsformulier en het formulier voor de Katzschaal hieronder bekijken
 

Inrichting en leven in het rusthuis ?

De bewoner krijgt een gemeubelde kamer met eigen sanitaire voorzieningen (toilet en lavabo).
Een aantal kamers zijn voorzien van een hoog-laag bed.
De mogelijkheid bestaat tot gratis aansluiting op het distributienet.
Iedere kamer is voorzien van de mogelijkheid tot telefoonaansluiting.
Er is een geluidsarme kleine frigo voorzien.
Er wordt gestreefd om alles zo huiselijk mogelijk te maken.
Per afdeling is er een aangepast hoog-laagbad waar iedere bewoner volgens een beurtrolsyteem wekelijks, onder begeleiding van een medewerker uit de verzorging, een bad krijgt.


Middagmaal en avondmaal worden gemeenschappelijk genomen in de refter op het gelijkvloers. Aangepaste voeding is mogelijk.
Per afdeling is er een zithoek waar men ’s namiddags de koffiekrans houdt.
Vriendelijkheid en professionaliteit zijn in onze instelling geen ijdele woorden.
Er is een bibliotheek, een cafetaria en een mooie binnentuin.
Tevens wordt er gezorgd voor een goed gevuld en zinvol animatieprogramma (bezoeken, optredens, busuitstappen, feesten…).
  


Wat kost dit ?

De Bredenaars betalen een dagprijs van € 62,95 voor de kamer (inclusief onderhoud, bedlinnen, frigo, distributie, maaltijden en verzorging).


Eventuele supplementen ?

  • doktersonkosten
  • medicatiekosten
  • kosten kiné
  • haarkapster
  • pedicure
  • persoonlijke consumpties
  • was persoonlijk linnen


De zorgverzekering ?

Om de kosten van een opname in een rusthuis betaalbaar te houden voorziet de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse tussenkomst van € 130.
Er is evenwel een wachtperiode van 3 maanden voorzien en u moet uw bijdrage gestort hebben.


Wat als de eigen financiële middelen ontoereikend zijn ?

Er wordt een financieel onderzoek gevoerd waarbij wordt nagegaan hoe en door wie de kosten kunnen gedragen worden
Gerelateerde bestanden
Bestandinschrijvingsformulier rusthuis
Bestandformulier Katzschaal

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET