Algemene informatie

De functies bij het OCMW Bredene zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Voor de niveaus A, B en C heeft u een diploma nodig.

Hieronder vindt u per niveau de diplomavoorwaarde en kan u doorklikken op een overzicht met mogelijke functies. U kunt enkel deelnemen aan – contractuele en statutaire – selectieprocedures bij het OCMW Bredene als u aan de diplomavoorwaarden voldoet. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor laatstejaarsstudenten. Als laatstejaarsstudent kan u wel deelnemen aan selectieprocedures, en dient u op het ogenblik van de aanstelling op proef het bewijs te leveren dat u voldoet aan de diplomavereisten.

  • Niveau A: u hebt een masterdiploma
  • Niveau B: u hebt een bachelordiploma
  • Niveau C: u hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs
  • Niveau D: u hebt geen diploma nodig
  • Niveau E: u hebt geen diploma nodig

Indien u uw diploma in het buitenland behaalde dan dient u een gelijkwaardigheid (homologatie) aan te vragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC. De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma’s.

Een niveaubepaling is een bevestiging van NARIC-Vlaanderen dat het buitenlandse diploma wel degelijk een hoger onderwijsdiploma is dat uitgereikt werd door een erkende hogere onderwijsinstelling. Een niveaubepaling is dus geen officieel gelijkwaardigheidsbesluit. Het situeert enkel het buitenlandse diploma in één van de onderwijsniveaus, met name het hoger onderwijs.

Indien u een buitenlands diploma voorlegt moet u vóór de uiterste inschrijvingsdatum die geldt voor een selectieprocedure, het bewijs leveren dat u de gelijkwaardigheid of niveaubepaling hebt aangevraagd. Uiterlijk op het ogenblik van de aanstelling op proef moet u het bewijs van de gelijkwaardigheid of de niveaubepaling voorleggen.

Voor meer informatie over gelijkwaardigheid en niveaubepaling kan u terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
NARIC-Vlaanderen
H. Consciencegebouw – Toren 7a
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
tel. 02 553 97 44

Wanneer het gaat om een buitenlands diploma secundair onderwijs kan u terecht op volgend nummer: 02 553 87 13.


CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET