Sociaal Verhuurkantoor
 
koepel Bredene- Oostende
(welzijnsvereniging decreet lokaal bestuur)
 
 
WAT?
 
Het sociaal verhuurkantoor verhuurt studio's, appartementen en woningen aan personen met een laag inkomen en een hoge woningnood.
 
Het sociaal verhuurkantoor geeft echter voorrang aan de kandidaat huurder die de woning het meeste nodig heeft. Hiervoor hanteert men een wachtlijst gebaseerd op een erkend puntensysteem.
 
Wie in aanmerking wenst te komen voor een woning kan zich laten inschrijven op de wachtlijst van het SVK.
  
  
ADRES SOCIAAL VERHUURKANTOOR
 

hoofdkantoor

OP DE ZITDAGEN:
Stuiverstraat 401 Duinenstraat 106
8400 OOSTENDE 8450 BREDENE
tel: 059/ 43 37 78  / fax: 059/40 25 06 tel: 059/ 33 97 70
 
 
 
ZITDAGEN  
 
 
OOSTENDE BREDENE
dinsdag: 13.30u - 16.00u enkel op:
donderdag: 09.00u - 12.00u vrijdag: 09.00u - 12.00u


 
 
EMAILADRESSEN:
 
 
SCHRIJF U OOK IN BIJ: 
 
De Gelukkige Haard
Seringenstraat 2
8400 OOSTENDE
tel: 059/ 70 53 26
 
De Oostendse haard
Nieuwpoortsesteenweg 205
8400 Oostende
tel: 059/ 70 29 54
 
Woonwel
Ellestraat 15
8470 Gistel
tel: 059/ 25 56 80
 
 
 

http://www.huurdersbond.be/


CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET