Opvang van kandidaat politiek vluchteling
 
Contactpersoon: Dominique Maes – 059/ 33 97 70

Een OCMW staat in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen.
De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.
In de eerste fase van de asielprocedure kan een OCMW opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief, de zogenaamde materiële hulp. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is.

In de tweede fase van de asielprocedure wordt financiële hulp toegekend door het OCMW. De vluchtelingen wonen dan in een door hen gekozen woning in een gemeente die niet altijd dezelfde is dan die waar het OCMW gelegen is.

Opvang in een LOI moet een opvang zijn waar de kandidaat-vluchteling tot rust kan komen en waar hulp en begeleiding voorzien zijn. Het Ministerie schetst de vijf taken van een Lokaal Opvanginitiatief:

  • materiële dienstverlening: huisvesting, maaltijdcheques, zakgeld,…
  • begeleiding in de asielprocedure
  • psychologische begeleiding
  • voorbereiding op een leven na de asielprocedure: vrijwillige terugkeer, volledige integratie, …
  • integratie: taal, onderwijs, openbaar vervoer, huisvuilsortering,…
 
In de gemeente Bredene worden 5 gezinnen opgevangen in huurwoningen op het grondgebied.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET