Schuldbemiddeling

Erkenningsnummer: 14AF/74/04030

Contactpersonen:
 
Veerle De Pontieu - 059/33 97 70
Jelsine Vandendriessche - 059/33 97 70
Joyce Decorte - 059/33 97 70
Stephanie Combel - 059 33 97 70
Lisa Bedert - 059 33 97 70
 
Als u problemen hebt met schulden, kunnen wij u begeleiden om zo snel mogelijk weer uw budget in evenwicht te krijgen. De maatschappelijk werker onderzoekt uw financiële situatie en stelt samen met u een afbetalingsplan op. Er zijn twee mogelijkheden:

Schuldbemiddeling
Uw maatschappelijk werker bemiddelt met uw schuldeiser, maar kan u ook begeleiden bij het beheren van uw geld. U blijft al uw betalingen zelf uitvoeren.

Daarnaast kan u een volmacht aan uw maatschappelijk werker geven om uw betalingen te doen. U blijft mee beslissen welke betalingen gebeuren.

Collectieve schuldenregeling:

De collectieve schuldenregeling zorgt ervoor dat u niet de rest van uw leven moet blijven afbetalen ook al heeft u erg hoge schulden. Na een aantal jaar kan u dan een nieuwe start nemen. Deze regeling verloopt via de rechtbank.

Uw inkomsten worden beheerd door een “schuldbemiddelaar”. Zij/Hij regelt uw leefgeld en betaalt uw schuldeisers. Uw schuldeisers kunnen niets meer tegen u ondernemen. Zij kunnen u ook geen intresten of kosten meer aanrekenen. Ondertussen heeft u recht op voldoende leefgeld om rond te komen. In samenwerking met een advocaat wordt u ondersteund bij het indienen van een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling bij de rechtbank .

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET