Financiele steun
 
Contactpersoon: Dominique Maes – 059/ 33 97 70

De sociale dienst kan verschillende vormen van FINANCIËLE STEUN bieden (leefloon, voorschotten op sociale uitkeringen, voorschotten op onderhoudsgeld, financiële steun, …).

1. Leefloon
 

Eind september 2002 werd de oude bestaansminimumwet opgeheven. De nieuwe wet spreekt over recht op maatschappelijke integratie. We spreken ook over de leefloonwet.

Als u geen of een te laag inkomen heeft, kan u een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon. Maar, de nieuwe wet biedt veel meer dan enkel financiële hulp. We kunnen nu ook veel meer aandacht geven aan opleiding en uw kansen op tewerkstelling vergroten. De wet geeft bovendien bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.
Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, kunnen geen leefloon ontvangen maar wel een levensminimum. De bedragen van dat levensminimum zijn dezelfde als die van het leefloon.
Als uw inkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, hebt u misschien (gedeeltelijk) recht op leefloon.

Bedragen geldig vanaf 1 maart 2020
  • Categorie 1: samenwonende persoon € 639,27 per maand
  • Categorie 2: Alleenstaande persoon € 958,91 per maand
  • Categorie 3: personen met gezinslast € 1.295,91 per maand
 
 
2. Voorschotten op inkomen en sociale uitkeringen.

Een inkomen, uit arbeid of uit sociale uitkeringen, kan door omstandigheden achterwege blijven.
Een OCMW kan voorschotten toekennen op dit inkomen indien blijkt uit het sociaal onderzoek dat dit inkomen noodzakelijk is om op een menswaardige manier te leven.

Bij dergelijke situatie vordert het OCMW rechtstreeks terug van de betrokken dienst.
 

3. Verhaalbare financiële steun

Een inkomen kan tijdelijk ontoereikend zijn om alle rekeningen te vereffenen. Het OCMW kan na een sociaal-financieel onderzoek, een éénmalige steun toekennen. (tussenkomst in busabonnement, elektriciteitsrekening, huurwaarborg…). Deze tussenkomsten moeten worden terugbetaald aan het OCMW via een afbetalingsplan.


Bij iedere vraag om financiële steun doet de maatschappelijk werkster een sociaal-financieel onderzoek en beslist het Bijzonder Comité sociale dienst aan de hand van het sociaal verslag over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET