Sociale tewerkstelling
 
Contactpersonen:   Veronike Vervaecke  
                             Veerle Depontieu
                             Valerie Maes
 
telefoon: 059/33 97 70

Personen, die de nodige werkervaring moeten opdoen en/of nog een periode moeten tewerkgesteld worden om in orde te komen met de sociale zekerheid en gerechtigd zijn op een leefloon, kunnen eventueel door het OCMW tewerkgesteld worden.

Deze tewerkstelling kan in de verschillende diensten van het OCMW (keuken, onderhoud woonzorgcentrum Jacky Maes, technische dienst, logistieke ondersteuning in de instelling, kringloopwinkel).
De bedoeling is om de nodige begeleiding te voorzien om tot een definitieve tewerkstelling te komen op de reguliere arbeidsmarkt.

De tewerkstelling bij het OCMW is slechts een tijdelijke tewerkstelling.

Nuttige links

 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET