Huis van het Kind

 

 
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar.
Het is de plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting voor (aanstaande) gezinnen in Bredene met kinderen en jongeren tot 24 jaar.
We willen (aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen en jongeren de kans geven zich maximaal te ontplooien.
Het Huis van het Kind is er voor alle ouders, stiefouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken die zorg dragen voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

In de spel- en ontmoetingsruimte van het huis van het kind organiseren wij allerhande leuke activiteiten...
 
 
Partners van het Huis van het Kind
 
       1.    Dienst kinderopvang
 
Deze dienst omvat volgend aanbod : 
 
Dienst onthaalgezinnen : gezinsopvang voor kinderen van 0 -2,5 jaar 
 
De dienst Onthaalgezinnen biedt aan buitenshuis werkende ouders de gelegenheid om een goede dagopvang te vinden voor hun kleine kinderen en dit in de vertrouwde sfeer van een gezin in de gemeente. Ook ouders die slechts één of enkele dagen per week een opvang nodig hebben voor hun kind kunnen geholpen worden. De dienst is bestemd voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar en voor schoolgaande kleuters tot 12 jaar (buitenschoolse opvang voor en na de schooluren, op verlofdagen en tijdens schoolvakanties).

Een opvanggezin kan slechts een beperkt aantal kinderen opvangen. Zo heeft de onthaalmoeder voldoende tijd om aan elk kindje de nodige warmte en aandacht te geven.
Er is een soepele uurregeling mogelijk, naargelang de werkuren van de ouders. Ouders betalen een dagbijdrage op basis van hun netto belastbaar inkomen. Voor gezinslast en opvang van meerdere kinderen wordt een vermindering van deze bijdrage toegekend. Deze bijdrage is vanaf 1 januari 1989 fiscaal aftrekbaar. De onthaalmoeder krijgt een vastgestelde vergoeding per kindje per dag. Deze vergoeding is niet belastbaar. De dienst staat onder toezicht van Kind en Gezin en de onthaalmoeders worden begeleid door een maatschappelijk werkster.

Dienst buitenschoolse kinderopvang : buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het basisonderwijs in groepsverband
 
Babysitdienst : regelt een babysit op de momenten dat je dit wenst
 
Als ouders, samen en met een gerust gemoed, een avondje uit ? Dat kan dankzij de gemeentelijke babysitdienst. Hoe beroep doen op een babysit ? Een aanvraag wordt liefst enkele dagen op voorhand gericht aan de verantwoordelijke van de dienst onthaalgezinnen.
Vanaf het ogenblik dat U een beroep doet op een babysit betaalt U een vaste vergoeding van 9,91 Euro. Deze vergoeding omvat max. 4 uur prestatie. Bijkomende uren worden aan 2,47 Euro per uur vergoed. Voor overnachting wordt een bijkomende vergoeding van 7,43 Euro aangerekend, terwijl aan kinderoppas op een wettelijke feestdag of de vooravond ervan een extra vergoeding van 4,95 Euro dient betaald. De babysitters zijn verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid.

 
Contactpersonen: Kim D’Hooghe en Sandra Roelens

Openingsuren:
 
maandag en dinsdagvoormiddag: 9 u - 12 u
elke eerste zaterdag van de maand van 9.30u tot 11.30u
elke derde woensdagnamiddag van de maand van 14.00u tot 17.00u.
 
Sociaal Huis
Duinenstraat 106
8450 Bredene
tel. 059/33 97 70
fax 059/33 00 36 
e-mail : huisvanhetkind@bredene.be


          2.    Uit de marge VZW
 
 
Op straat, op de pleintjes, aan de creatuur, sjarelkot of aan de pretkamjonet. Jens zoekt als jeugdopbouwwerkster zelf naar de kinderen en jongeren die het niet altijd even gemakkelijk hebben en niet altijd hun weg vinden in Bredene. Niet alleen om samen te spelen en activiteiten op te zetten maar ook om naar hun verhaal te luisteren, ideeën te vertalen en samen acties op te zetten. Op deze manier geven we kinderen en jongeren een plaats en stem in Bredene.
Contactpersoon : Renie Cockuyt (jeugdopbouwwerker) is bereikbaar op 0474/45 90 50

 
         3.    De Springplank

Gezinnen wegwijs maken in de werking en aanbod van het Sociaal Huis en nagaan of ze gebruik maken van al hun rechten. Begeleiden, doorverwijzen, informeren en adviseren van gezinnen inzake alle gezinsgerelateerde vragen.
Contactpersoon : Kim Castelein, Duinenstraat 106 -8450 Bredene (Sociaal Huis) op 059/33 97 70
 
 
         4.    Consultatiebureau Kind en Gezin

Individueel, preventief medisch consult en psychosociale opvolging voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar samen met hun ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken door artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers
Contact : Kerkstraat 16b – 8450 Bredene  tel 078 150 100
De kind en gezin-lijn is bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 uur.
 

         5.    Preventieve gezinsondersteuning door Kind en Gezin (regioteam Oostende)
 
Preventieve gezinsondersteuning via huisbezoeken en consultaties
Contact : E. Cavellstraat 54-56 – 8400 Oostende

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET