Gemeentelijke Sociale Dienst

Contact :

Dina Rotsaert, Melissa Wolters, Kathy Commeyne, Francis Rondelez

Sociaal Huis
Duinenstraat 106
8450 Bredene

tel. 059/33 97 70
e-mail : socdienst@bredene.be
 
 
Op de sociale dienst kan je terecht voor een pensioenaanvraag, aanvraag tegemoetkoming aan mindervaliden of aanvragen van sociale voordelen als senior of gehandicapte.  Je kan er ook steeds informatie inwinnen over sociale wetgeving en je krijgt er hulp bij problemen van diverse aard.

De sociale dienst helpt U bij het vervolledigen van uw aanvraag, licht de verschillende formulieren en beslissingen toe en komt tussen bij de bevoegde diensten indien een beslissing of uitbetaling te lang op zich laat wachten.

De dienst fungeert als wegwijsdienst waar je terecht kan met elke vraag om hulp en informatie in verband met zeer uiteenlopende onderwerpen (kinderbijslag, werkloosheid, huurwetgeving, huwelijksmoeilijkheden, juridische aangelegenheden,....)

Op de sociale dienst is o.m. de brochure "Wegwijs voor Senioren" te bekomen. Deze brochure bevat duidelijke informatie over de pensioenwetgeving en over de reglementering inzake tegemoetkomingen aan minder-validen. Daarenboven geeft deze handige brochure een overzicht van de verschillende sociale voordelen voor senioren en gehandicapten.

Daarnaast geeft de sociale dienst ook tweemaandelijks de "Senior-Infobrief" uit. Deze "Senior-Infobrief" geeft nuttige en specifieke informatie aan de 55-plussers". Een gratis abonnement op deze periodiek kan bekomen worden door naam en adres op te geven aan de sociale dienst.
 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET