PWA
PWA biedt werklozen, die al een hele tijd op zoek zijn naar werk, de kans om opnieuw actief te zijn en op die manier zowel uit het isolement van de werkloosheid te treden als hun inkomen te verhogen. PWA wil ook een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in het reguliere arbeidscircuit tot op heden onbestaande of onvoldoende is. Het gaat hier om hulp aan privé-personen, plaatselijke overheden, niet-commerciële verenigingen,... Door het uitbouwen van een PWA creëert de gemeente een structuur op lokaal niveau waar gebruikers die op zoek zijn naar dit soort hulp terecht kunnen.

Via het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap worden een aantal werkzaamheden uitgeoefend die geen directe concurrentie vormen met het normale arbeidscircuit.

Wie kan een beroep doen op het PWA?

 • privépersonen
 • plaatselijke overheden, zoals gemeentebesturen en OCMW's
 • V.Z.W.'s en andere niet-commerciële verenigingen
 • onderwijsinstellingen
 • bedrijven uit de land- en tuinbouwsector

Welke activiteiten worden toegestaan?

 • kleine herstellings- en onderhoudswerken bij privépersonen
 • kinderopvang ten huize van de ouders (voor- en naschoolse)
 • oppas of boodschappen doen voor zieken, bejaarden en gehandicapten
 • klein tuinonderhoud bij privépersonen
 • diverse activiteiten voor plaatselijke overheden, scholen, VZW’s
 • specifieke activiteiten voor land- en tuinbouwsector

Hoe ga je tewerk als gebruiker?

 • je vraagt bij het PWA een gebruikersformulier
 • je betaalt een inschrijvingsgeld van 5,00 euro (vrijstelling OMNIO-statuuthouders)
 • het uurtarief bedraagt 6,95 euro (fiscaal aftrekbaar)

Hoe ga je tewerk om voor het PWA te werken?

·         Het PWA ziet na of je in aanmerking komt voor PWA-activiteiten. Dit is o.a. afhankelijk van de leeftijd en de werkloosheidsduur.

·         Indien je in aanmerking komt krijg je een PWA-arbeidsovereenkomst

·         Je verricht max. 70 uren PWA/maand (630u/jaar)

·         Je krijgt een vergoeding (PWA-cheque) van € 4,10/u bovenop het stempelgeld of leefloon

·         Je bent verzekerd bij werkongeval en voor burgerlijke aansprakelijkheid

Een pak voordelen ... voor gebruiker en PWA’er:

 • volledig wettelijk systeem
 • verzekering arbeidsongevallen
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Contact:

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene

·         Verantwoordelijke: Juul Lannoo

·         Zitdag enkel op vrijdag van 8 u - 12 u en van 13.30 u - 16 u.
      Sociaal Huis
Duinenstraat 106
8450 Bredene

·         tel. 059/33 97 70   fax: 059/33 97 77

·         e-mail : pwabredene@ocmwbredene.be

 terug


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET