OCMW- raad 21/12/2011
 • Wijziging personeelsformatie OCMW Bredene.
  Bij beslissing van de OCMW-raad werd de personeelsformatie in zitting van 27 januari 2011 gewijzigd.
  Door de start van de exploitatie van het serviceflatcomplex Duinenzichterf en de visie om de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen in eigen beheer uit te voeren moet het aantal technische beambten binnen het onderhoud worden uitgebreid met 0,5 voltijds equivalent.De nodige kredieten hiertoe zijn voorzien in het budget.
  De raad heeft in zitting van 24 november 2011 al zijn principiële goedkeuring verleend aan de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie.
  Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 5 december 2011 voornoemde principiële beslissing gunstig geadviseerd.
  Onder voorbehoud dat de gemeenteraad zich verbindt de meerkosten van de personeelsformatie te dragen, wordt de wijziging in de personeelsformatie goedgekeurd.

 

 • Aanpassing van het lokaal pensioenreglement, Verhoging van de bijdragevoet van 3% tot 5% per 1 januari 2012 in het kader van het aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden.
  Het lokaal pensioenreglement wordt aangepast waarbij de pensioentoelage, in het kader van het aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden, met ingang van 1 januari 2012 wordt verhoogd van 3% naar 5% van het pensioengevend jaarloon

 

 • Aanvraag op naam van de Bredense kunstgroep Arté 4 tot organisatie van een kunstcafé in het WZC Wackerbout.
  Aan de Bredense kunstgroep Arté 4 wordt toelating verleend om met ingang van 1 september 2012, elke 1ste zondag van de maand (niet in de zomerperiode) tussen 15 u en 18 u een kunstcafé te houden in de glazen gang van het WZC Wackerbout.De locatie wordt gratis ter beschikking gesteld van de organisatoren.

 

 • Aanvraag op naam van de Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp tot aankoop van het pand gelegen aan de Buurtspoorwegstraat 8 te Bredene.
  Er wordt niet ingegaan op het voorstel van de Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp tot aankoop van de woning gelegen aan de Buurtspoorwegstraat 8 te Bredene.
  De raad gaat niet in op het aanbod tot aankoop van de woning omdat:
  - een pand in eigendom financieel niet interessant is voor het bestuur binnen de subsidieregeling van de SVK’s
  - er ook geen budgetten voorzien zijn om een dergelijke aankoop te financieren.

 

 • Levering dieet- en sondevoeding in WZC Wackerbout gedurende de periode van 01/01/2012 t.e.m. 31/12/2013. Goedkeuring gunning.
  Er werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 november 2011 voor de opdracht "Levering dieet- en sondevoeding in WZC Wackerbout 01/01/2012 t.e.m. 31/12/2013", opgesteld door Boekhouding.
  Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Nutricia, Romeinsesteenweg 564/c te 1853 Strombeek-Bever, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

 • Link SBS Admin Cevi naar boekhouding Schaubroeck. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
  Er werd goedkeuring verleend aan de technische beschrijving met nr. 2011/154 en de raming voor de opdracht "Link SBS Admin Cevi naar boekhouding Schaubroeck". De raming bedraagt € 3.098,05 excl. btw of € 3.748,64 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
  Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.098,05 excl. btw of € 3.748,64 incl. 21% btw.

 

 • Huur telefonie- en internetlijn incl. digitale tv. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
  Goedkeuring werd verleend aan de technische beschrijving met nr. 2011/153 en de raming voor de opdracht "Huur telefonie- en internetlijn incl. digitale tv ". De raming bedraagt € 6.042,80 excl. btw of € 7.311,79 incl. 21% btw.
  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Telenet NV, Lierse steenweg 4 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.042,80 excl. btw of € 7.311,79 incl. 21% btw. De opdracht omvat een ramingsperiode van 48 maanden jaarlijks opzegbaar.

 

 • Pc+axsguard serviceflats + vervanging notebook hoofd verpleegkundige dienst. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
  Goedkeuring werd verleend aan de technische beschrijving met nr. 2011/155 en de raming voor de opdracht "pc+axsguard serviceflats + vervanging notebook hvd". De raming bedraagt € 5.285,74 excl. btw of € 6.395,75 incl. 21% btw.
  Bovengenoemde opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
  Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.285,74 excl. btw of € 6.395,75 incl. 21% btw.

 

 • Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het Lokaal Opvanginitiatief. Goedkeuring gunning;
  Goedkeuring werd verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 december 2011 voor de opdracht "Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie t.b.v. het Lokaal Opvanginitiatief", opgesteld door OCMW-secretaris.
  Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Dexia Autolease, Rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €16.510,80 excl. btw of €19.978,07 incl. 21% btw.

 

 • Vaststelling financiële tussenkomst werkgever bij aankoop van een veiligheidsbril beeldschermwerk.
  De financiële tussenkomst van het bestuur bij aankoop van een veiligheidsbril beeldschermwerk wordt als volgt beperkt:
  - de medische erelonen
  - de glazen beperkt tot uitvoering glas onbehandeld
  - het montuur voor een maximaal bedrag van 150 EUR.

 

 • Project regionale samenwerkingsverbanden met oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast.
  Het OCMW Bredene wenst te participeren in het project ‘Prometheus’, een regionaal samenwerkingsverband met oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast. Dit door het feit dat het project een ondersteuning zou kunnen bieden bij de reguliere werking in de dienst schuldbemiddeling en gezien we geconfronteerd worden met een doelgroep die aansluit bij het project;
  Het project beoogt volgende doelstellingen:
  - het realiseren van een complementair aanbod van schuldhulpverlening binnen de regio Middenkust
  - het uitbouwen van een lerend netwerk op vlak van financiële hulpverlening
  - het ondersteunen van ouders die in een financiële hulpverlening zitten ovv financiële educatie
  - verhogen van de weerbaarheid en sociale vaardigheden van jongeren (16-25 jaar) die in
  begeleiding zijn (preventie binnen de curatieve hulpverlening

 

 • Kennisgeving indexatie tarieven maaltijden aan huis met ingang van 1 januari 2012.
  Met ingang van 1 januari 2012 worden volgende tarieven gehanteerd voor de dienstverlening maaltijden aan huis:

  barema alleenstaande

  barema gezinnen

  tarief

  netto maandelijks inkomen

  - € 952,74

  - € 1289,57

  € 3,37

  € 952,75 – € 1121,69

  € 1289,58 – € 1569,73

  € 5,05

  € 1121,70 – € 1290,64

  € 1569,74 – € 1849,89

  € 6,74

  + € 1290,65

  + € 1849,90

  € 8,02

 

 • Goedkeuring jaarprogramma 2012 van de dienst animatie WZC WACKERBOUT.
  Het ontwerp van animatieprogramma 2012 voor het woonzorgcentrum Wackerbout werd goedgekeurd met een budget van € 15.000 EUR.

 


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET