OCMW- raad 23/02/2012

Openbare zitting
 
OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2012.

2. Kennisneming van het verslag van het managementteam van 23 januari 2012.

3. Afsluiten van een preventief onderhoudscontract voor de schrob/zuigmachine van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.

Er werd goedkeuring verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “PREVENTIEF ONDERHOUD SCHROB/ZUIGMACHINE”. De raming bedraagt € 592,00 excl. btw of € 716,32 incl. 21% btw over een periode van 4 jaren.
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de enige bieder, zijnde BOMA NV, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 148,00 excl. btw of € 179,08 incl. 21% btw, per jaar.
4. Patrimonium OCMW Bredene: wassen ramen gedurende de periode 2012-2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Er werd goedkeuring verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “PATRIMONIUM OCMW BREDENE: WASSEN RAMEN GEDURENDE DE PERIODE 2012-2014”. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
5. Patrimonium OCMW Bredene: wassen ramen gedurende de periode 2012-2014. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “PATRIMONIUM OCMW BREDENE: WASSEN RAMEN GEDURENDE DE PERIODE 2012-2014” wordt opgestart.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Ultra Clean, Corneel Heymanstraat 3 te 8400 Oostende
- JD Service Partners, Joseph Plateaustraat 9 te 8400 Oostende
- DE VISCH Bart, Rozenlaan 5 te 8490 Jabbeke.

6. Overschrijding personeelsformatie met 1 voltijds OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband om wegens een sterk stijgend aantal dossiers de continuïteit van de cluster schuldbemiddeling te waarborgen.
De tijdelijke overschrijding van het kader met 1 voltijds equivalent OCMW- maatschappelijk werker in contractueel verband gedurende een periode gelimiteerd tot 31 december 2012 werd goedgekeurd.
Het vast bureau wordt belast met de aanstelling van de medewerk(st)er.

7. Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie café Paris van het WZC Wackerbout.
De verkoopprijzen in café Paris van volgende producten worden met onmiddellijke ingang als volgt hervastgesteld:
bestaande prijs nieuwe prijs
Jupiler NA € 1,90 € 2,00
Palm NA € 2,10 € 2,30
Advocaat € 1,90 € 2,90
Flesje rode wijn € 3,90 € 4,50
Chocoladereep € 1,40 € 1,60
Coupe advocaat € 4,80 € 4,90
Beker dieetijs € 1,10 € 1,20
Cornet Bresilienne € 1,80 € 1,90
Warme appeltaart met ijs en slagroom € 3,50 € 3,90
Pannenkoek met vanille-ijs € 3,00 € 3,20
Pannenkoek met ijs, chocolade en slagroom € 3,50 € 3,90.

Volgende producten worden met onmiddellijke ingang van de kaart geschrapt ingevolge een tekort aan verkoop:
- Brugse Zot blond
- Brugse Zot bruin
- Coupe Banana Split.

8. Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De
goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014”. De raming bedraagt € 26.370,00 excl. btw of € 31.907,70 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

9. Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014” wordt opgestart.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Mahieu nv, Stationsstraat 57 te 8490 Jabbeke
- DESCHACHT Dirk, Polderstraat 2 te 8420 De Haan
- TUINDEKOR BVBA, Hoge Hul 53-55 te 8000 Brugge.

10. WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015.

De goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015. De raming bedraagt € 179.498,64 excl. btw of € 217.193,35 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

FINANCIËLE DIENST

11. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode 1 december 2011 tot 31 januari 2012.

12. Vervangen switchen server en 3 schermen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

De OCMW-raadsbeslissing van 30 juni 2011 “notebook stafmedewerker, pc voor receptie Wackerbout, 3 schermen en switch” wordt ingetrokken m.b.t. tot het onderdeel “switch” omdat dergelijke switchen uit productie werden genomen.
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Vervangen switchen server + 3 schermen”. De raming bedraagt € 2.393,27 excl. btw of € 2.895,86 incl. 21% btw.
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.393,27 excl. btw of € 2.895,86 incl. 21% btw.

SOCIALE DIENST

13. Kennisneming indexatie betoelaging LOI met ingang van 1 januari 2012.
OCMW-SECRETARIS

TP 1. Aantekenen van beroep tegen de beslissing van het RIZIV houdende de vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming voor het WZC Wackerbout gedurende de periode van 01/01/2012 tot 31/12/2012.

Bij de Arbeidsrechtbank wordt beroep aangetekend tegen de beslissing van het RIZIV, betekend op 8 februari 2012, houdende de vaststelling van de forfaitaire vergoeding voor het WZC Wackerbout gedurende de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012. Indien noodzakelijk, worden er eveneens bij de bevoegde instantie dringende en voorlopige maatregelen aangevraagd met het oog op de schorsing van voornoemde beslissing van het RIZIV, zodat de financiële middelen van het bestuur tijdens de beroepsprocedure niet gehypothekeerd worden.
De heer Antoon Coucke, advocaat, kantoorhoudend te Bredene, Driftweg 69, wordt aangesteld als raadsman om de belangen van het bestuur te behartigen.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET