OCMW -raad 29/03/2012
 Openbare zitting 
 
OCMW-SECRETARIS
 
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 februari 2012.          
 
2. Onderhoud koelinstallaties grootkeuken Wackerbout gedurende de periode van 01/04/2012 tot 31/03/2015. Vaststelling voorwaarden en wijze voor het gunnen. Gunning.         
De opdracht “ONDERHOUD KOELINSTALLATIES GROOTKEUKEN WZC WACKERBOUT GEDURENDE DE PERIODE VAN 01/04/2012 T.E.M. 31/03/2015.” wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde COOL TECHNICS, Lariksenlaan 25 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.505,00 excl. btw of € 6.661,05 incl. 21% btw.
 
3. Levering en plaatsing van een braadslede t.b.v. de grootkeuken van het WZC Wackerbout. Vaststelling voorwaarden en wijze voor het gunning. Gunning.         
De opdracht “LEVERING EN PLAATSING VAN EEN BRAADSLEDE T.B.V. DE GROOTKEUKEN VAN HET WZC WACKERBOUT” wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Rational Belgium nv, Zandvoortstraat 21 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 19.013,25 excl. btw of € 23.006,03 incl. 21% btw.

4. Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014. Gunning.         
De opdracht “Onderhoud tuin van het domein WZC Wackerbout gedurende de periode 2012-2014” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde DESCHACHT Dirk, Polderstraat 2 te 8420 De Haan, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 27.081,30 excl. btw of € 32.768,37 incl. 21% btw.
 
5. Patrimonium OCMW Bredene: wassen ramen gedurende de periode 2012-2014. Gunning.         
De opdracht “PATRIMONIUM OCMW BREDENE: WASSEN RAMEN GEDURENDE DE PERIODE 2012-2014” wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde JD Service Partners, Joseph Plateaustraat 9 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.890,00 excl. btw of € 16.806,90 incl. 21% btw.


6. Onderhoud verwarminginstallatie WZC Wackerbout. Vaststelling voorwaarden en wijze voor het gunnen. Gunning.         
De opdracht “ONDERHOUD VERWARMINGINSTALLATIE WZC WACKERBOUT” wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 955,00 excl. btw of € 1.155,55 incl. 21% btw.

7. Aankoop van beroepskledij voor personeel tewerkgesteld in café Paris en tijdens recepties. Principebeslissing.         
Er wordt principieel beslist de werkkledij van het keukenpersoneel van het WZC Wackerbout dat actief is in café Paris en tijdens recepties, te vervangen door volgend ensemble:
- voor de dames:
 - een zwarte broek
 - een antraciet schort
 - een blouse (lilac striped) met korte of lange mouwen volgens het seizoen
 - een korte stropdas, voorgebonden met verstelbare elastiekband
- voor de heren:
 - idem zoals voor de dames doch met volgende aanpassingen:
  - herenhemd (lilac striped)  i.p.v. blouse
  - gewone stropdas (geen kort model), voorgebonden met verstelbare elastiekband.

FINANCIËLE DIENST
 
8. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode febuari-maart         

9. Webmodule Era - virtuele klok: serviceovereenkomst. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.         
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de enige bieder, zijnde M & S, Vijfstraten 10 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.632,00 excl. btw of € 1.974,72 incl. 21% btw.

10. Huur telefooncentrale met Belgacomlijnen voor noodoproepen serviceflats.         
De opdracht “Huur telefooncentrale voor noodoproepen vanuit serviceflats” wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de enige bieder, zijnde Belgacom NV, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 17.110,37 excl. btw of € 20.703,55 incl. 21% btw.

WACKERBOUT
 
11. Vastleggen organisatie pedicure in woonzorgcentrum Wackerbout         
Met ingang van 1 april 2012 wordt een beurtrolsysteem voor de verstrekkers van de pedicure binnen het woonzorgcentrum Wackerbout gehanteerd.
Het beurtrolsysteem omvat volgende verstrekkers, opgegeven volgens maand waarin zij de voetverzorging zullen verstrekken:
April 2012 : Elien Zanders
Mei 2012: Els Ostyn
Juni 2012: Isabelle Van Ovenberghe
Juli 2012: Sabrina Gryson
Augustus 2012: Elien Zanders
September 2012: Els Ostyn
Oktober 2012: Isabelle Van Ovenberghe
November 2012: Sabrina Gryson
December 2012: Elien Zanders
De maximumprijs voor de pedicurehandelingen verstrekt door de personen opgenomen in het beurtrolsysteem ligt sinds 1 januari 2012 vast op € 12 euro.

12. Afsluiten van een aannemingsovereenkomst met een logopediste. Bekrachtiging beslissing voorzitter.         
Wordt bekrachtigd, de beslissing van de voorzitter waarbij een aannemingsovereenkomst met oog op het geven van logopedie binnen het woonzorgcentrum Wackerbout wordt afgesloten met Kathy Verbrugghe, wonende te Oostende, Oosthinderstraat 48 en Daphne Desmet, wonende te Koekelare, Catstraat 105.

13. Tentoonstelling Fernand Thienpondt in het WZC.        
Het organiseren van de tentoonstelling Fernand Thienpondt in het WZC Wackerbout van 2 april 2012 tot 29 juni 2012 wordt goedgekeurd.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET