OCMW-raad 26/04/2012

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2012.

2. Vaststelling van de modaliteiten betreffende de organisatie van feestmaaltijden door residenten van het WZC Wackerbout en hun familie in de verzorgingsinstelling.
Er wordt goedkeuring gegeven aan de volgende bepalingen betreffende de organisatie van feestmaaltijden door residenten van het WZC Wackerbout en hun familie:
- de feestmaaltijd kan georganiseerd worden op weekdagen, in het weekend en op feestdagen
- feestmaaltijden georganiseerd in het weekend of op feestdagen kunnen enkel plaatsvinden in de animatiezaal van het WZC Wackerbout
- de prijzen voor de feestmaaltijden worden als volgt vastgelegd:
Foodcost per persoon:
dagschotel € 13,95
A la carte prijslijst vastgesteld bij beslissing van 26 mei 2011
Servicekost toeslag per persoon:
Weekdag € 6,00
Zaterdag € 8,00
Zon- en feestdag €12,00
- De feestmaaltijden kunnen georganiseerd worden voor een maximum aantal personen van respectievelijk 40 in Café Paris en 35 in de animatiezaal van het WZC Wackerbout.
De prijzen met betrekking tot deze beslissing worden per 1 mei 2012 vastgesteld. Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd door een koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

3. Goedkeuring voor participatie door het OCMW Bredene aan de initiatieven rond gemeenschapsdienst voor zowel minder-als meerderjarigen.
Er wordt goedkeuring verleend aan het participeren aan en ingaan op aanvragen rond de uitvoering van gemeenschapsdiensten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen en dit zowel voor minder-als meerderjarigen.
De aanvragen worden individueel - na overleg met de OCMW-voorzitter - behandeld door de administratie waarbij volgende modaliteiten worden gedefinieerd:
- de aanvraag gebeurt door de erkende diensten alternatieve gerechtelijke maatregelen minder- en meerderjarigen.
- de aanvraag is conform de verzekeringsverplichtingen.
- de aanvraag is kosteloos voor het bestuur.

4. Aankoop van beroepskledij voor personeel tewerkgesteld in café Paris en tijdens recepties - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/048 en de raming voor de opdracht “AANKOOP VAN BEROEPSKLEDIJ VOOR PERSONEEL TEWERKGESTELD IN CAFE PARIS EN TIJDENS RECEPTIES”, opgesteld door OCMW-secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 8.139,00 excl. btw of € 9.848,19 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

5. Aankoop van beroepskledij voor personeel tewerkgesteld in café Paris en tijdens recepties - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “AANKOOP VAN BEROEPSKLEDIJ VOOR PERSONEEL TEWERKGESTELD IN CAFE PARIS EN TIJDENS RECEPTIES” wordt opgestart.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- VDB Horecakleding, Kapelstraat 3 bus 2 te 3930 Hamont-Achel
- VASA NV, Bollewerpstraat 133A te 8770 Ingelmunster
- Textiel Destrooper BVBA, Vossensteert 47 te 8310 Assebroek.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 mei 2012.

6. Goedkeuring van het voorstel tot vernieuwen van de videofilm rond het reilen en zeilen in het WZC Wackerbout ten behoeve van de website van het OCMW Bredene.
Er wordt goedkeuring gegeven aan het vernieuwen van de videofilm rond het reilen en zeilen in het WZC Wackerbout door Masco- Productions aan de vastgestelde prijs van €350,00 excl. BTW voor opname en montage.

FINANCIËLE DIENST

7. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode maart-april

8. Vaststelling meerjarenplan 2010-2013 wijziging nr.3 van het OCMW-Bredene.
de wijziging meerjarenplan 2010 - 2013 nr.3 werd vastgesteld, waarbij de vermelde gemeentelijke bijdrage 2012 uit het meerjarenplan 2010 - 2013 ten bedrage van € 2.526.440,00 niet wijzigt maar waarbij volgende aanpassingen worden genoteerd:
AANPASSINGEN INVESTERINGSPROJECTEN TEN BEDRAGE VAN
€ 34.037,00
Project 2012/7: RENOVATIE INRICHTING LOI’S
Het eerste LOI gelegen in de Spaarzaamheidstraat 33 werd in gebruik genomen in 2003. Het meubilair, sanitair en diverse uitrusting dient vernieuwd te worden wegens slijtage.
Het tweede LOI gelegen in de Duinenstraat 198 werd in juni 2010 in gebruikgenomen en ingericht met materiaal van de kringwinkel. De inrichting m.b.t. meubilair, sanitair en diverse uitrusting dient eveneens vernieuwd te worden.

9. Vaststelling budgetwijziging 2012 nr. 1 - investeringsprojecten - voor het boekjaar 2012 van het OCMW-Bredene.
De budgetwijziging 2012 nr. 1 – investeringprojecten – voor het boekjaar 2012 werd vastgesteld waarbij de vermelde gemeentelijke bijdrage uit het meerjarenplan 2010-2013 ten bedrage van € 2.526.440,00 niet wijzigt en waarbij na doorvoering van de hierna vermelde aanpassingen, het totaal bedrag van de investeringsprojecten verhoogd wordt met € 34.037,00 tot een totaal geraamd investeringsbedrag van € 194.037,00.
AANPASSINGEN INVESTERINGSPROJECTEN TEN BEDRAGE VAN
€ 34.037,00
Project 2012/7: RENOVATIE INRICHTING LOI’S
Het eerste LOI gelegen in de Spaarzaamheidstraat 33 werd in gebruik genomen in 2003. Het meubilair, sanitair en diverse uitrusting dient vernieuwd te worden wegens slijtage.
Het tweede LOI gelegen in de Duinenstraat 198 werd in juni 2010 in gebruikgenomen en ingericht met materiaal van de kringwinkel. De inrichting m.b.t. meubilair, sanitair en diverse uitrusting dient eveneens vernieuwd te worden

SOCIALE DIENST

10. Kennisneming aanmeldingen sociaal huis 1° kwartaal 2012.

11. Kennisneming wijziging betoelaging LOI met ingang van 1 mei 2012.
De raad nam kennis van de gewijzigde betoelaging voor de terugbetaling aan de LOI’s.

OCMW-SECRETARIS

TP 1. Goedkeuring voor de organisatie van een BBQ voor de serviceflatbewoners en de omwonenden op vrijdag 29 juni 2012 ter gelegenheid van de inhuldiging van de tuin.
Er werd goedkeuring gegeven aan de organisatie van een BBQ ter gelegenheid van de inhuldiging van de tuin aan de serviceflats op 29 juni 2012.

TP 2. WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015. Goedkeuring gunning.
Er werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2012 voor de opdracht “WZC Wackerbout: huur en onderhoud van linnen en werkkledij alsook het onderhoud van de privéwas van de bewoners gedurende de periode van 01/07/2012 t.e.m. 30/06/2015.”, opgesteld door OCMW-secretaris.
De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Iinitial NV, Eikenlei 181 te 2960 Brecht, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 262.232,58 excl. btw of € 317.301,42 incl. 21% btw.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET