OCMW- raad 31/05/2012

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2012.

OCMW-ONTVANGER

2. Verlening kwijting jaarrekening 2010.

OCMW-SECRETARIS

3. Kennisneming jaarverslag 2011.

OCMW-ONTVANGER

4. Vaststelling jaarrekening 2011.

OCMW-SECRETARIS

5. Kennisgeving van het jaarverslag 2011 van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

6. Aankoop beroepskledij medewerkers café Paris en recepties. Gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 mei 2012 voor de opdracht “AANKOOP VAN BEROEPSKLEDIJ VOOR PERSONEEL TEWERKGESTELD IN CAFE PARIS EN TIJDENS RECEPTIES”, opgesteld door OCMW-secretaris.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde VDB Horecakleding, Kapelstraat 3 bus 2 te 3930 Hamont-Achel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.594,00 excl. btw of € 7.978,74 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2012/048.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2012, op artikel 83410/606001.

7. Goedkeuring tot deelname door het OCMW Bredene aan het project "werkdruk- en werkvolumemeter in de openbare woonzorgcentra" georganiseerd door Probis Consulting en VVSG.
Er wordt goedkeuring gegeven aan deelname door het OCMW Bredene aan het project opvolgings-en benchmarksysteem voor werkvolume en werkdruk in openbare woonzorgcentra begeleid door Probis Consulting in samenwerking met VVSG.
De projectkost van € 4.235 incl. BTW wordt ingeschreven op het budget van rekeningnummer 100/ 623 203.

FINANCIËLE DIENST

8. Uitbreiding terras Wackerbout: levering en plaatsen terras-/windschermen.
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/057 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding terras Wackerbout: levering en plaatsen terras-/windschermen ”. De raming bedraagt € 6.439,69 excl. btw of € 7.663,23 incl. 19% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 mei 2012 voor deze opdracht.

9. Kennisneming van de inkomende facturen over de periode april-mei 2012.
10. Uitbreiding onderhoudscontract all-in met 3 patiëntenliften en 1 hygiëne-liftstoel met weegschaal. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/052 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding onderhoudscontract all-in met 3 patiëntenliften en 1 hygiëne-liftstoel met weegschaal”. De raming bedraagt € 6.453,14 excl. btw of € 7.808,30 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 april 2012 voor deze opdracht.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.453,14 excl. btw of € 7.808,30 incl. 21% btw.

11. Vervanging notebook WZC en aankoop notebook personeelsdienst. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2012/055 en de raming voor de opdracht “Vervanging notebook WZC en aankoop notebook personeelsdienst”. De raming bedraagt € 4.642,41 excl. btw of € 5.617,32 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 mei 2012 voor deze opdracht.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 GENT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.642,41 excl. btw of € 5.617,32 incl. 21% btw.

12. Renovatie loi's: aankoop meubelen. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/054 en de raming voor de opdracht “Renovatie loi's: aankoop meubelen”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 19.739,05 excl. btw of € 23.884,25 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 mei 2012 voor deze opdracht.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Supersalon, Voorhavenlaan 77 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.025,00 excl. btw of € 13.340,25 incl. 21% btw.

13. Lediging ondergrondse containers serviceflats. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/058 en de raming voor de opdracht “Lediging ondergrondse containers serviceflats”, opgesteld door Boekhouding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 38.792,88 excl. btw of € 46.939,38 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 mei 2012 voor deze opdracht.
De opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Molok, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 38.792,88 excl. btw of € 46.939,38 incl. 21% btw.

SOCIALE DIENST

14. Kennisgeving wijziging voorwaarden recht maatschappelijke dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden.
 
WACKERBOUT

15. Aanvraag tot verlenging voorafgaande vergunning als centrum kortverblijf
Het OCMW Bredene vraagt een verlenging van de voorafgaande vergunning voor haar centrum als kortverblijf aan voor een periode van 3 jaar;

16. Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning woonzorgcentrum Wackerbout.
Het OCMW Bredene vraagt een verlenging van de voorafgaande vergunning voor haar woonzorgcentrum aan voor een periode van 3 jaar (van 9 augustus 2012 tot 8 augustus 2015).


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET