OCMW-raad 14/12/2012
Openbare zitting 
 
OCMW-SECRETARIS
 
1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 2012.

FINANCIËLE DIENST
 
2. Levering gleiswerk 2013-2014. Gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 december 2012 voor de opdracht “Levering gleiswerk 2013-2014”, opgesteld door Boekhouding. Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde H.G.R. Verbeelen & Cie nv, Fotografielaan 6-10 te 2610 Wilrijk (Antwerpen), tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
3. Levering drukwerk 2013-2014-2015. Gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 december 2012 voor de opdracht “Levering drukwerk 2013-2014-2015”, opgesteld door Boekhouding. Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15 te 8000 Brugge, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
 
4. Vaststelling interne kredietaanpassing 2012 nr.1 - exploitatie.
Wordt vastgesteld, de interne kredietaanpassing 2012 nr. 1 – gewone exploitatie – voor het boekjaar 2012, waarbij het resultaat geraamd wordt op € -2.581.782,77 met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van € -2.526.440,00 die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010 – 2013 nr.3. 

OCMW-SECRETARIS

TP 1. ZSP OCMW Bredene: aanvraag voorafgaande vergunning dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum.
De aanvraagprocedure wordt opgestart om te beschikken over een voorafgaande vergunning voor:
• een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen
• een lokaal dienstencentrum.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET