OCMW-raad 26/02/2013

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS


1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 30 januari 2013.
 
2. Kennisneming van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 februari 2013 betreffende de
(gedeeltelijke) vernietiging van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
 
3. Jaarrekening over het boekjaar 2011 van het OCMW Bredene. Kennisneming goedkeuringsbesluit van de
Gouverneur. Verlenen van kwijting aan de financieel beheerder.

4. Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in de locatie Café Paris van het WZC Wackerbout.

5. Hervaststelling van het gebruiksreglement voor de polyvalente zaal van het serviceflatcomplex Duinenzichterf.

6. Hervaststelling van het gebruiksreglement voor de vergaderzalen van het Sociaal Huis Bredene.

7. Vaststelling van de maximumprijs voor verstrekte pedicurehandelingen in het WZC Wackerbout.
De maximumprijs voor pedicurehandelingen verstrekt in het WZC Wackerbout door de personen opgenomen in het
beurtrolsysteem wordt met ingang van 1 januari 2013 bepaald op € 12,00.
 
8. Dienst schuldbemiddeling: wijziging modaliteiten om te voldoen aan de bepalingen van artikel 5 van het decreet
van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot
subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast.

9. Hernieuwing van de erkenning van de dienst schuldbemiddeling.

FINANCIËLE DIENST

10. Onderhoud van de was-en droogautomaten in het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 2013 - 2019. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Miele Professional, Hof te Bollebeeklaan 9 te 1730 Mollem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.665,60 excl. btw of € 5.645,38 incl. 21% btw.

11. Contract voor het preventief onderhoud van de brandinstallatie in het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 2013 - 2016. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde AESecurity, Lieven Bauwensstraat 21D te 8200 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.173,44 excl. btw of € 2.629,86 incl. 21% btw.
 
12. Uitbreiding van het huurcontract voor interventie 24/24 en 7/7 van de noodcentrale in het serviceflatcomplex
Duinenzichterf gedurende de periode 2013-2017. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Belgacom NV, Koning Albert II laan 27 te 1030 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.315,40 excl. btw of € 2.801,63 incl. 21% btw.
 
13. Onderhoud van de ventilatie installatie van het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor de periode 2013-2016.
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Imtech Belgium NV, Industrielaan 26 te 1070 Brussel, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 17.840,00 excl. btw of € 21.586,40 incl. 21% btw.
 
SOCIALE DIENST
 
14. Kennisneming van het jaarverslag 2011 van het SVK koepel Bredene- Oostende.

WACKERBOUT

15. Goedkeuring kwaliteitsplanning voor het woonzorgcentrum Wackerbout voor het dienstjaar 2013.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET