OCMW-raad 27/03/2013

Openbare zitting

OCMW-SECRETARIS

1. Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2013.
2. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van vzw De Kringwinkel Kust van 26 februari 2013.
3. Aanpassing contract 603352 - wagen Renault Scénic.
4. Aanpassing contract 607593 - wagen Renault Traffic.
5. Goedkeuring van het protocol betreffende de opvang van daklozen op het grondgebied Bredene.

SOCIALE DIENST

6. Uitbreiding Crisisnetwerk Oostende.
Vraag gesteld door de dienst Samenleven Oostende om bijkomende opvangadressen in het kader van crisisnetwerk aan te bieden. Er kan op heden geen bijkomend crisisbed aangeboden worden op het grondgebied Bredene. De vraag wordt opnieuw bekeken na de realisatie van het nieuw woon- en zorgcentrum Wackerbout, waarbij nachtopvang zal aangeboden worden.

WACKERBOUT


7. Goedkeuring van het jaarprogramma voor het dienstjaar 2013 van de dienst animatie in het WZC Wackerbout.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET