OCMW-raad 23/10/2013
Openbare zitting
 
 
OCMW-SECRETARIS
 
• Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2013.


OCMW-SECRETARIS
 

• Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode oktober 2013: jaarverslag 2012 GSD-V.
 
• Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur van de vzw De Kringwinkel Kust van 11 juni 2013.
 
• Kandidatuur van de stad Oostende om te participeren aan het SVK Koepel Bredene-Oostende.
 
• Lidmaatschap provinciale uitleendienst audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal.
 
• Aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van buitengewone uitgaven - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 
• Niet verlenging participatie aan het project "werkdruk-en werkvolumemeter in de openbare woonzorgcentra" georganiseerd door Probis Consulting en VVSG.
 
• Goedkeuring standpunt betreffende de buitengewone algemene vergadering dd. 8 oktober 2013 van vzw De Kringwinkel Kust.FINANCIEEL BEHEERDER
 
• Vaststelling staat van de landpachten voor het dienstjaar 2013.
 
FINANCIËLE DIENST
 
• Goedkeuring vorderingsstaten september - oktober 2013 m.b.t. investeringen.
 

SOCIALE DIENST
 
• Bekrachtiging beslissing OCMW-voorzitter.  Indienen project: kortdurende stages in privé-ondernemingen tijdens de laatste maanden van tewerkstelling via artikel 60 § 7 OCMW-wet.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET