OCMW-Raad 25/08/2014
Openbare zitting    

 
OCMW-SECRETARIS

1.    Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2014.

2.    Kennisneming van diverse verslagen en brochures ontvangen in de periode juni en juli 2014.
De Raad neemt kennis van:
•    het werkingsverslag EFREM vzw 2013
•    het jaaroverzicht 2013 Provincie West-Vlaanderen
•    het jaarverslag 2013 Familiehulp vzw
•    het jaarverslag 2013 VVSG vzw
•    het jaarverslag 2013 POD MI
•    het verslag gebruikersraad Serviceflatcomplex Duinenzichterf d.d. 27 juni 2014.

3.    Kennisneming van de vervanging van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst per 1 juli 2014.
De raad neemt kennis van de aanstelling van Herman Van Poucke, Benediktijnenstraat 1A te Bredene, als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

4.    Serviceflatcomplex Duinenzichterf: toekenning van de premie voor het E-peil.
Er wordt kennisgenomen dat voor het project Duinenzichterf er een premie voor het E-peil wordt toegekend door Eandis ten bedrage van € 6.260,00, welke door Care Property Invest in mindering zal worden gebracht op de investeringskost.

5.    Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden.
De rangorde van de OCMW-raadsleden wordt als volgt hervastgesteld:
1    VERMONT Evelyn
2    POPPE Daniël
3    DE RIDDER Ulrike
4    SPILLIER Kelly
5    VANDERPUTTE Randy
6    CAESTECKER Nathalie
7    LEJON Glenn
8    BULTEEL Ingrid
9    VAN POUCKE Herman
10    COLSOUL Marie-Jeanne

6.    Bouw van het Sociaal Huis Bredene: definitieve oplevering lot ruwbouw.

7.    Renovatie bejaardenwoningen langsheen de Wandelweg te Bredene. Projectwijziging.

8.    Serviceflatcomplex Duinenzichterf: schade stroomstoot 13 januari 2013. Goedkeuring proces-verbaal van schatting vergoeding.

 
FINANCIËLE DIENST

9.    Aanpassing polis verzekering van waarden. Goedkeuring.

10.    Goedkeuring vorderingsstaten juli-augustus 2014 m.b.t. investeringen.

11.    Aankoop en onderhoud van 2 passieve tilliften t.b.v. WZC Wackerbout. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Arjohuntleigh nv, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere.

12.    Huur en onderhoud van multifunctionals en personal printers voor de periode 1/12/2014 t.e.m. 30/11/2019. Goedkeuring gunning.
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Canon, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem.

 
PERSONEEL

13.    Goedkeuring om de griepvaccinatie jaarlijks gratis aan te bieden aan personeelsleden, raadsleden en vrijwilligers.
De raadsleden, de personeelsleden, de gepensioneerde personeelsleden en de vrijwilligers van het OCMW Bredene wordt de mogelijkheid geboden zich gratis te laten vaccineren tegen de griep, in het najaar van 2014.De kosten aan de vermelde vaccinatie worden ten laste genomen door het bestuur.

 
SOCIALE DIENST

14.    Kennisgeving uitbreiding van de lijst van instellingen van artikel 2,§ 1,1°, van de wet van 2 april 1965.
Via twee Koninklijke Besluiten van 12 mei 2014 (BS. 17 juni 2014) wordt de lijst van instellingen uit artikel 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 uitgebreid met 2 bijkomende instellingen, zijnde:
•    centra voor ontwenning van druggebruik (bv. revalidatiecentra voor drugverslaafden die erkend zijn door het RIZIV en betoelaagd zijn op basis van een revalidatie-overeenkomst)
•    door de bevoegde overheid erkende voorzieningen voor ouderen waarin deze ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden (bv. erkende groepen van assistentiewoningen)
Voor deze instellingen geldt vanaf 27 juni 2014 dat het bevoegde OCMW, het OCMW is van de gemeente waar betrokkene als hoofdverblijfplaats is ingeschreven in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister op het ogenblik van zijn opname in dit centrum of deze voorziening;

15.    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Bredene en het Wit-Gele Kruis Meldcentrale voor de opvang van alarmmeldingen van de personenealarmtoestellen bij de bewoners van de serviceflats Duinenzichterf.

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET