OCMW-raad 29/09/2014

Openbare zitting   

OCMW-Secretaris

1.       Goedkeuring van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 augustus 2014.

2.       Goedkeuring van het technisch-financieel plan opgesteld in het kader van de subsidieaanvraag VIPA voor het nieuwbouwproject woonzorgcentrum. 

3.       Samenwerking collectieve schuldenregeling - goedkeuring addendum.

 
Financiële dienst

4.       Bekrachtiging commerciële tegemoetkoming Sampli.

5.       Patrimonium OCMW Bredene: wassen ramen gedurende de periode 2015-2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

6.       Nieuwe serverconfiguratie Dell. Goedkeuring eindafrekening en oplevering.

7.       Levering kantoormateriaal voor de periode van 1/1/2015 t.e.m. 31/12/2017. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

8.       Vaststelling budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2014 van het OCMW-Bredene.

De budgetwijziging 2014 nr.1 van het OCMW Bredene wordt vastgesteld met volgend resultaat dat overeenstemt met de bedragen opgenomen in het budget 2014 van het OCMW Bredene zijnde de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 2.525.000 en het resultaat van de autofinancieringsmarge vastgesteld op € 172.688,69:
9.       Goedkeuring vorderingsstaten augustus-september 2014 m.b.t. investeringen.
 
10.     Installatie pastoestel in fitnessruimte serviceflats Duinenzichterf. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Deze opdracht wordt gegund aan Act with you bvba, Meersbloem-Melden 46 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 765,00 excl. btw of € 925,65 incl. 21% btw.

11.     Bouw WZC: aanstelling topograaf - landmeter. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Sabbe nv, Zwaaikomstraat 19A te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.575,00 excl. btw of € 4.325,75 incl. 21% btw.

12.     Bouw WZC: opstellen van een asbest- en sloopinventaris. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde OCB nv, Koningin Astridlaan 60 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.661,89 excl. btw of € 3.220,89 incl. 21% btw.
 
 
Personeel

13.     Goedkeuring premieverhoging arbeidsongevallenverzekering Belfius Insurance nv. 

De aanpassing van de premie met een stijging van 20% op de arbeidsongevallenverzekering wordt goedgekeurd.

Sociale dienst

14.     Participatie aan de ondersteuning van de vierde groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen.

Het OCMW Bredene verleent zijn medewerking aan de 4° groepsaankoop groene stroom, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, door het stimuleren van de kansengroepen om deel te nemen aan deze actie.

15.     Toekenning sinterklaasgeschenk 2014.

Aan de ouders (woonachtig te Bredene) die voldoen aan volgende voorwaarden en waarvan de leeftijd van de kinderen valt tussen de 0 en 10 jaar wordt één waardebon toegekend ten bedrage van € 30 per kind te besteden bij ‘De Speelreus’, Kapelstraat 53 te Bredene:

-gerechtigd is (zijn) op leefloon

-gerechtigd is (zijn) op financiële steun gelijk aan het bedrag leefloon

-financieel wordt(en) begeleid (budgetbeheer)

-huurders zijn van het SVK Bredene, afdeling Bredene.

16.     Toekenning eindejaarstoelage 2014.

Er wordt in het dienstjaar 2014 een eindejaarstoelage toegekend onder de volgende modaliteiten:
1) de eindejaarstoelage wordt toegekend aan de personen gerechtigd op leefloon en financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon van het OCMW Bredene, die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente (incl. studenten gerechtigd op leefloon via OCMW Bredene en woonachtig in een andere gemeente).

2) het bedrag van de eindejaarstoelage 2014 wordt bepaald op:

         € 135 + € 40/kind voor de gezinnen en alleenstaande personen met kinderlast

         € 105 voor de alleenstaande personen

         € 70 voor de samenwonende personen + € 40/kind.

3) aan de personen verblijvende in een onthaaltehuis wordt geen eindejaarstoelage toegekend.

17.     Opstarten samenwerking met CKG 't Kapoentje in het kader van een uitbreiding van de dienstverlening voor kwestbare gezinnen door de organisatie van o.a. een project STOP4 - 7 op het grondgebied Bredene.

Er werd goedkeuring gegeven aan het opzetten van een samenwerking tussen het OCMW Bredene en CKG Kapoentje, waarbij:

-        het OCMW actief op zoek gaat naar gezinnen met jonge kinderen met een verhoogd risico op kansarmoede

-        het OCMW en CKG Kapoentje op het vlak van preventieve gezinsondersteuning - in samenwerking met kinderopvang, onderwijs en Kind en Gezin – passende initiatieven nemen (STOP 4 – 7 training) om de ontwikkelingskansen van de kinderen te verhogen, het isolement van deze gezinnen te doorbreken en een betere aansluiting realiseren bij het bestaande aanbod: kinderopvang, kleuter- en lager onderwijs, medische zorgen en gezinsondersteuning.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET