OCMW- raad 25/08/2016
 

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn 25 augustus 2016

 Openbare zitting

 OCMW-Secretaris

 ·         Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

·         Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden

·         Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09/06/2016

·         Verlenging project 'kinderen eerst, lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede'.

·         In bruikleen geven aan het gemeentebestuur Bredene voor het creëren van volkstuintjes van de percelen gelegen langs de Sluizenstraat kadastraal gekend 2de afdeling sectie D nrs. 10w en 10r

·         Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur d.d. 06/06/2016 van de vzw Kringloopcentrum Kust

Financiële dienst

 ·         Stopzetting omniumverzekering bij verzekeringsmaatschappij Ethias voor de privéwagens van personeelsleden en raadsleden gebruikt voor dienstreizen. Toetreding tot omniumverzekering Belfius via gemeente Bredene

·         Onderhoudscontract voor morfinepomp t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes

·         Huur op lange termijn (60 maanden) van een personenwagen zonder aankoopoptie. Goedkeuring gunning

·         Uitbreiding van het servicecontract voor de telefooncentrale

·         Levering van gleiswerk op afroep voor de periode van 01/01/2017 - 31/12/2018. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, kostenraming en uit te nodigen firma's

·         Definitieve vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2016 - investeringen

·         Aankoop autonoom temperatuurregistratiesysteem voor de keuken van het WZC Jacky Maes. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

·         Reiniging van keukenventilatie en brandblusinstallatie voor de periode 01/10/2016 t.e.m. 30/09/2019. Gunning

Personeel

 ·         Vacant verklaren van een voltijdse betrekking van maatschappelijk werker (B1-B3) in contractueel verband, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving.

·         Vacant verklaren van 1,5vte betrekking als technisch beambte onderhoud (E1-E3) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving.

·         Vacant verklaren van 1vte betrekking als technisch beambte keuken (E1-E3) - contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit - bij wijze van aanwerving.

·         Sociale maribel: kennisneming mogelijkheid tot toekenning van nieuwe arbeidsplaatsen vanaf 01/10/2016. Bevestiging aanvraag

WZC Jacky Maes

 ·         Kennisneming verslag gebruikersraad d.d. 06/06/2016 van het serviceflatcomplex Duinenzichterf 

·         Herziening beslissing samenwerking Gerodent.

OCMW-Secretaris

 ·         Kennisneming van de mondelinge vraag van OCMW-raadslid Vermont Evelyn

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET