OCMW- raad 23/11/2016
 

Lijst beslissingen raad 23 november 2016

SECRETARIAAT

 1/ Goedkeuren van de redactie van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/10/2016

OCMW SECRETARIS

 2/ Schenking met vruchtgebruik woonst en domiciliering

De vraag van betrokkene behoort niet tot de wettelijke opdracht van het OCMW, namelijk op het lokale niveau duurzaam bijdragen tot het welzijn van de burgers.

De OCMW-raad heeft dan ook beslist om niet op de vraag in te gaan.

 3/ Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2017

De procedure tot indexatie van de dagprijzen met ingang van 1 januari 2017 van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt opgestart.

FINANCIËLE DIENST

 4/ Vaststelling van de aanpassing nr.5 van het meerjarenplan 2014 – 2019

 5/ Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2017

Het budget 2017 van het OCMW Bredene wordt principieel vastgesteld met resultaat dat overeenstemt met de bedragen opgenomen in de aanpassing nr.5 van de meerjarenplanning 2014 - 2019 van het OCMW-Bredene:

 De gemeentelijke bijdrage in het budget 2017 van het OCMW Bredene wordt vastgesteld op € 2.651.850,00 voor exploitatie en € 107.286,00 voor investeringen.

 6/ Levering van vlees, vleeswaren en gevogelte 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes.
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, kostprijsraming en uit te nodigen firma’s

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

·            ’t Vleeshuis BVBA, Vijfwegenstraat 205B, 8800 Roeselare

·            Dekeyzer-Ossaer, Barnestraat 1, 8680 Koekelare

·            Hilman-Meco NV, Leegaerdsdijk 2, 8400 Oostende

 7/ Levering van brood en gebak 2017 t.b.v. WZC Jacky Maes. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, kostprijsraming en uit te nodigen firma’s

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

·            Ranson-Cannière, Lammersakker 4, 8700 Tielt

·            Bakkerij Thyssennv, Kluizenhof 15, 9170 Sint-Gillis-Waas

·            Farrazijn nv, Brugsebaan 4C, 8850 Ardooie

PERSONEEL

 8/ Vacant verklaren van 0,5vte betrekking als technisch beambte keuken (E1-E3) – contract onbepaalde duur, te begeven bij wijze van interne mobiliteit en – onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn voor interne mobiliteit – bij wijze van aanwerving

SOCIALE DIENST

 9/ Deelname aan de werktafels sociale diensten

Het organiseren van de regionale werktafels is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De bedoeling is om de kwaliteit van de hulpverlening en de bijhorende specifieke hulpverleningsprocessen binnen de sociale dienst permanent te verbeteren. De opleiding wordt gegeven in de vorm van workshops waar lokale OCMW’s (8 tot 15 OCMW’s) aan kunnen deelnemen.

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de sociale dienst te laten deelnemen aan de regionale werktafels voor sociale diensten georganiseerd door VVSG.

 10/ Bevestiging beslissing OCMW- voorzitter tot verbreking in onderling akkoord van het huurcontract voor het appartement gelegen Golfstraat 2 te Bredene

WOONZORGCENTRUM JACKY MAES

 11/ Kennisname bekomen animatiesubsidie voor het WZC Jacky Maes voor het jaar 2015


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET