buitenschoolse kinderopvang
 
De dienst buitenschoolse kinderopvang organiseert op een kwalitatief en pedagogisch verantwoorde manier buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het basisonderwijs, wonend of schoollopend in Bredene. Ook kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn binnen de gemeente kunnen op woensdagnamiddag, de schoolvrije dagen en vakantiedagen opgevangen worden.
De kinderbegeleiders in de groepsopvang bieden spelprikkels en activiteiten aan die de kinderen prikkelen. Het "spelen" staat steeds centraal. Naschools kunnen de kinderen genieten van een verantwoord vieruurtje, hun huiswerk maken of gewoon ontspannen na een lange schooldag.
De kinderbegeleiders in de groepsopvang worden begeleid door een pedagogisch medewerker en de dienstverantwoordelijken. De dienst buitenschoolse kinderopvang is erkend door Kind en Gezin. Tijdens de schoolvakanties werkt de dienst samen met het gemeentelijk sportkamp en speelpleinwerking Jokkebrok. Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen die opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang ook deelnemen aan de vrijetijdsinitiatieven die plaatsvinden op het grondgebied Bredene.
De opvang vindt tijdens de schooldagen en kleine schoolvakanties plaats
in de Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene
( telefoon: 059/32 06 83 )

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET