TEST ELEKTRONISCHE SIRENES
Ook in 2018 worden de elektronische sirenes, opgesteld in de omgeving van Seveso-en Nucleaire installaties opnieuw aan testen onderworpen. Op donderdag 5 april 2018, zal dan ook tussen 11h45 en 13h15 een luide test plaatsvinden.
 
Op het ogenblik van de test zal een sirene een alarmsignaal geven (NBC: nucleair, biologisch, chemisch). Het betreft een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirenes de gesproken boodschap 'Proefsignaal' weerklinken, voorafgegaan door een "ding dong" geluid.
 
 
De test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Dit netwerk vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.
Het sirenenetwerk bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes.
De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel. 
 
Een ander belangrijk kanaal om verwittigd te worden, is via een telefonische oproep, SMS of sociale media door middel van het systeem BE-Alert. ( meer info op www.BE-Alert.be)
Op dezelfde dag zullen er in bepaalde gemeenten ook testen plaatsvinden met BE-Alert. 
Ook met het systeem ALERT-SMS zullen er op die dag proeven worden gedaan. Daarbij zal  elke actieve Gsm in een bepaalde – vooraf gedefinieerde zone – een “test-SMS” ontvangen.
 
alle nuttige informatie vindt u terug op www.crisiscentrum.be
 
  

In 2018 zijn er nog testen op 5 juli en 4 oktober. Daarna houdt het sirenenetwerk op te bestaan.

  
  • Voor bijkomende informatie over deze geluidstesten kan u terecht op het gratis nummer0800-94.113, dat beschikbaar zal zijn van maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april 2018, van 9 tot 16 uur.
 
afbeelding: Be Prepared. Adrian Gölner. 2000
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET