CHARTER GEZONDE GEMEENTE
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het ‘charter voor een Gezonde Gemeente 2019-2024’ te ondertekenen. Doel van het project ‘Gezonde Gemeente’ is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen.
Bredene doet hiervoor een beroep op LOGO Brugge-Oostende. Afgelopen legislatuur hebben 275 Vlaamse lokale besturen aan dit project deelgenomen, waaronder Bredene.  Deze legislatuur wil Bredene voortbouwen op de eerste successen en ervaringen en de focus nog meer leggen op integraal werken.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET