DIGITAAL JAAROVERZICHT VERVANGT KLASSIEK JAARVERSLAG
In het kader van de integratie gemeentebestuur en OCMW en ook na een kosten-batenanalyse werd beslist om van het klassieke concept van jaarverslag voor gemeente en OCMW afzonderlijk af te stappen. Ter vervanging hiervan wordt geopteerd voor een digitaal jaaroverzicht, dat niet langer onderscheid maakt tussen gemeentebestuur en OCMW en zo één geïntegreerd geheel vormt. Bovendien krijgt het jaaroverzicht een eigentijdse, digitale invulling waarbij een soort van digitaal platform gecreëerd wordt, van waaruit doorgelinkt kan worden naar diverse interne en externe bronnen.
Concreet wordt zo een nieuwsoverzicht bekomen per maand en per thema (met link naar nieuwsitems op de gemeentelijke website) met daarnaast een link naar de gemeentemonitor 2018 en naar het armoederapport en een aantal kernindicatoren van de gemeente (via de link provincies.incijfers.be). 

Het jaaroverzicht, dat nog verder aangevuld zal worden met een aantal  interne kerncijfers, kan geraadpleegd worden via https://bredene.myportfolio.com/.  De bedoeling is om de volgende jaren verder te werken op dit basisconcept en om het jaaroverzicht waar nodig flexibel uit te breiden en te verfijnen.  
 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET