EERSTELIJNSPSYCHOLOGE 65+ OOSTENDE - BREDENE
65-plussers uit Oostende en Bredene kunnen sinds 1 oktober aankloppen bij ‘eerstelijnspsychologe’ Danielle Vanoutrive voor laagdrempelige en toegankelijke psychische hulp. De eerstelijnszone Oostende-Bredene kreeg hiervoor Vlaamse projectgoedkeuring.
Er is een jaarlijkse projectsubsidie voorzien van 75.833 EUR. 
 
Doelgroep zijn senioren met de meest voorkomende, niet-complexe psychische klachten met extra aandacht voor senioren met verhoogde kwetsbaarheid. 
Zeker aan de kust is dit, gezien de dubbele vergrijzing (nl. vergrijzing eigen inwoners en ‘pensioenmigratie’), een omvangrijke doelgroep.
Cliënten zullen vooral via verwijzing bij de psychologe terechtkomen, maar kunnen ook op eigen initiatief een afspraak maken.
 
In Bredene zullen twee zitdagen georganiseerd worden vanaf 7 november. 
Eén zitdag zal wekelijks plaatsvinden op woensdagnamiddag in het sociaal huis. 
 
Een tweede zitdag zal vastgelegd worden op de eerste en derde donderdagvoormiddag van de maand in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck.
 
Voor een consultatie wordt een bedrag van 11 EUR gevraagd (of 4 EUR voor personen met verhoogde tegemoetkoming).  Danielle Vanoutrive zal haar werking voorstellen op de eerstvolgende seniorenadviesraad op 2 december en op de seniorenactiviteit op 16 december in het MEC Staf Vesluys. 
 
Er wordt ook werk gemaakt van een ruime bekendmaking bij zowel de hulpverleners als de doelgroep via verschillende middelen en kanalen. 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET