TIJDELIJKE OPVANG VLUCHTELINGEN
In het Jeugdverblijf Horizon worden de komende maanden, net als tijdens de wintermaanden in 2015, vluchtelingen opgevangen. Bredene werd hiervan eind vorige week ingelicht.
Het betreft hier een tijdelijke opvang  van dinsdag 3 december tot 10 februari 2020. Langere opvang in het centrum is onmogelijk door het feit dat Horizon na 10 februari niet meer beschikbaar is.
 
Net als bij de vorige tijdelijke opvang in 2015 is Bredene ervan overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier kan organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Daarnaast is er ook een inbreng van de politie en de diensten van gemeente en OCMW zodat alles op een goed manier kan worden georganiseerd. 

Indien bij de inwoners vragen zijn over deze tijdelijke opvang kunnen zij terecht op het informatiepunt dat wordt georganiseerd door het gemeentebestuur.  Dit informatiepunt is te bereiken op het nummer 0490 64 93 78.  Net als tijdens de vorige opvangperiode zal ook dit keer een vrijwilligerswerking worden opgestart.  Het is ook de bedoeling dat alle inwoners nog worden uitgenodigd tijdens een opendeurmoment op een latere datum.

Bewonersbrief en informatiepunt voor inwoners
Aan de inwoners uit de Maria Duynewijk werd op vrijdag 29 november een bewonersbrief verdeeld waarin alle informatie terug te vinden is.  Inwoners kunnen ook terecht op het informatiepunt.

Humanitaire noodopvang
Het betreft hier humanitaire noodopvang. De bewoners van het noodopvangkamp ontvangen de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Verder verleent Fedasil eerste hulp bij medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners. Het tijdelijke noodopvangcentrum te Bredene zal, zoals alle centra van Fedasil , een open centrum zijn. Dit betekent dat bewoners er, gecontroleerd, in en uit kunnen lopen tussen 6 en 24 uur. Van 24 uur tot 6 uur is het centrum gesloten. In het centrum zullen activiteiten en vorming voor de bewoners worden georganiseerd.

Huishoudelijk reglement
Fedasil vraagt van de bewoners van het centrum een duidelijk engagement: zo worden zij mee ingeschakeld om het centrum te onderhouden en er is ook een huishoudelijk reglement dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt.

Gezondheid
Asielzoekers worden bij hun registratie in Brussel medisch gescreend. Alle maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden strikt opgevolgd.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET