DIENSTENBEDRIJF BOD BLAAST 15 KAARSJES UIT
Begin 2005 werd Dienstenbedrijf BOD, onder impuls van wijlen Jacky Maes en huidig voorzitter Ignace Dereeper, opgericht door de PWA’s van Bredene, Oudenburg en De Haan. In de voorbije 15 jaar kende het bedrijf een fenomenale groei.
Er werd destijds gestart met  10 werknemers.   In augustus 2006  telde BOD reeds 100 werknemers en in 2009 werd de kaap van 200 werknemers overschreden.  Vanaf dan verliep de groei iets trager.  In 2012 was dit aantal evenwel toch nog toegenomen tot 250.   Bij de 10-jarige viering  telde Dienstenbedrijf BOD nagenoeg 270 werknemers die ongeveer 2000 klanten bedienen.  
 
Op vandaag telt BOD iets meer dan 320 werknemers en telt het klantenbestand (huishoudhulp en strijk) nagenoeg 3500 gezinnen.  Alhoewel Dienstenbedrijf BOD zijn werkgebied steeds heeft beperkt tot de gemeenten Bredene, Oudenburg en De Haan is het met zijn 320 werknemers één van de sterkst groeiende bedrijven uit onze regio en behoort het ook tot de grootste werkgevers uit de streek.  BOD heeft zich niet laten verleiden tot overnames en het heeft zijn activiteiten steeds gefocust op deze drie gemeenten.  Deze keuze voor kwaliteit en sociaal ondernemerschap in plaats van telkens hogere omzetten en winsten is ook de sterkte gebleken van het bedrijf.

De 15 jaar werd op vrijdagavond 10 januari gevierd met een groots personeelsfeest in het Bredens Staf Versluyscentrum. Gastspreker was Vlaams minister voor werk Hilde Crevits. Speciale aandacht ging ook naar de medewerkers die BOD reeds resp. 5, 10 en 15 jaar trouw zijn.

Succes door kwaliteit en flexibiliteit

De diensten die worden geboden door ons dienstenbedrijf zijn comfortdiensten waardoor drukbezette tweeverdieners meer  tijd voor zichzelf kunnen vrijmaken   De medewerkers nemen immers de zware en tijdrovende klus van het poetsen en strijken over.  Andere doelgroep van het bedrijf zijn bejaarden die hulp nodig hebben in het huishouden. Nu de vraag naar huishoudhulp al geruime tijd groter is dan het aanbod, geeft BOD voorrang aan diegenen die de hulp het meest nodig hebben. Hiermee benadrukt BOD nogmaals zijn sociale rol. 
 
Naast de betaalbaarheid is ook de kwaliteit van de dienstverlening die wordt geboden door het Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan een troef. De werknemers krijgen immers gerichte opleidingen en worden van nabij begeleid.  Vandaar dat momenteel 2800 klanten beroep doen op de dienst thuishulp en dat nog steeds nieuwe aanvragen worden genoteerd. 
 
Ook het strijkatelier is de voorbije jaren explosief gegroeid.   Zowat 800  klanten maken gebruik van de  strijkdiensten van BOD.  Intussen zijn in dit strijkatelier waar het wasgoed piekfijn wordt gestreken 16 personen tewerkgesteld.   De gezamenlijke omzet van de twee afdelingen van het bedrijf bedraagt momenteel meer dan 7 miljoen EUR wat – zonder het werkgebied te vergroten -  20% meer is dan 5 jaar geleden.

Uurroosters op maat van klant én werknemers

Dienstenbedrijf BOD zorgt er niet alleen voor dat haar klanten werk en gezinsleven/vrije tijd beter kunnen combineren, maar is zelf ook een zeer gezinsvriendelijke onderneming.  Uurroosters en het aantal werkuren worden vastgelegd in overleg met klanten én de werknemers.
Er is geen ploeg- , avond- en weekendwerk.  Daarenboven wordt ook telkens gezocht naar werkplaatsen die dicht bij de woonplaats zijn gelegen.  Naast flexibele uurroosters op maat van de werknemers, biedt BOD ook een aantrekkelijk loon aangevuld met maaltijdcheques van 7 EUR/dag, verplaatsingsvergoedingen en een hospitalisatieverzekering. 

Huishoudhulp is knelpuntberoep

Niettegenstaande de verschillende voordelen die werken bij Dienstenbedrijf BOD biedt, is het bedrijf momenteel op zoek naar ruim 15 huishoudhulpen.  Al geruime tijd wordt vastgesteld dat huishoudhulp een knelpuntberoep is. 
Inmiddels werden reeds verschillende campagnes gelanceerd maar de instroom van nieuwe personeelsleden blijft beperkt waardoor BOD niet meer aan alle vragen om hulp kunnen tegemoet komen.  Dit is dan voor de volgende jaren ook de voornaamste uitdaging voor het bedrijf. 
 
Dienstenbedrijf BOD is financieel uitermate gezond, heeft een professionele werking uitgebouwd, en beschikt over gemotiveerde en bekwame medewerkers. Er is een grote vraag naar huishoudhulp maar de zoektocht naar medewerkers om aan deze vraag tegemoet te komen verloopt momenteel heel moeilijk.  De voorbije 15 jaar heeft het bedrijf telkens een groei gekend.  Deze groei is nu evenwel stilgevallen door de schaarste op de arbeidsmarkt.

Meer info?  Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan, Duinenstraat 108, 8450 Bredene  -  T  059 807426 - info@bod-cvba.be) website: www.bod-cvba.be

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET