Vrijwilligers gezocht voor het lokaal dienstencentrum
Het Lokaal Dienstencentrum in het woonzorgcentrum Jacky Maes opent deze maand de deuren. Dit dienstencentrum moet ervoor zorgen dat er sociaal contact blijft bestaan tussen wie wat ouder wordt. Naast een buurtrestaurant is er in het dienstencentrum ook ruimte voor leuke en informatieve activiteiten zoals voordrachten, vorming op maat, aanbieden van hygiënische zorg,…
De werking van het lokaal dienstencentrum moet er dus niet alleen voor zorgen dat vereenzaming van senioren wordt aangepakt, er is ook een sterke preventieve functie waarbij kwetsbare burgers, ouderen en personen met een beginnende zorgbehoefte centraal staan.

We zoeken vrijwilligers!
Het Lokaal Dienstencentrum kan niet zonder vrijwilligers. Dit kunnen studenten zijn, actieve gepensioneerden, professionelen die in hun vrije tijd hun specifieke vaardigheden aanbieden, mensen die in de buurt wonen, mensen die graag anderen helpen,…  Als vrijwilliger krijg je eigen taken en de nodige ondersteuning waardoor je zelfstandig of in team kan werken. Op deze manier vormen vrijwilligers en vaste medewerkers een hecht team dat in ontspannen sfeer op elkaar kan rekenen. 

Zin om mee te werken aan dit nieuwe avontuur, contacteer dan centrumleidster Joyce Hubrouck via 059 33 97 70 of mail naar joyce.hubrouck@ocmwbredene.be
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET