Woonzorgcentrum Jacky Maes past bezoekregeling aan
Door de enorme stijging van het aantal besmettingen met Covid-19 wordt de bezoekregeling binnen het woonzorgcentrum Jacky Maes vanaf woensdag 14 oktober a.s. aangepast. Met de nieuwe maatregelen wil het virus buiten de muren van het woonzorgencentrum houden. Iets wat dit voorjaar goed is gelukt.

Het virus is al enkele maanden onder ons en dat zorgt ervoor dat iedereen op alle vlakken (sociaal, professioneel, vrije tijd, familiaal,…) het doen en laten moeten aanpassen. Zorg -en welzijnsmedewerkers werken al maandenlang op het scherp van de snee. Ondertussen is de zogenoemde tweede golf van de pandemie een feit. De stijgende besmettingscijfers tonen een weinig hoopgevend beeld.  Het is met tegenzin, maar als verantwoorde beheerder van het woonzorgcentrum wil het woonzorgcentrum niet langer wachten om maatregelen te nemen.  Door de bezoekregeling te wijzigen willen het wzc de risico’s inperken en de gezondheid en veiligheid van de bewoners EN medewerkers zo goed als mogelijk verzekeren.  
 
De bezoekregeling binnen het woonzorgcentrum wordt met ingang van woensdag 14 oktober aangepast.  Het woonzorgcentrum beseft dat deze verstrenging heel wat teweeg zal brengen bij zowel bewoners als familieleden.   Maar net als tijdens het voorjaar zal er alles aan gedaan worden om dit maximaal op te vangen.  De medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf en zijn zich erg bewust van het potentiële besmettingsgevaar en de onzekerheid voor de gezondheid van de bewoners. Vrij bezoekersverkeer binnen het woonzorgcentrum is dan ook niet langer te verantwoorden en daarom wordt het bezoek op kamerniveau en op de afdelingen stopgezet.  Bezoek kan enkel nog via drie afzonderlijke babbelboxen in Café Paris.
 
Belangrijk is dat de bewoners wel de voorziening mogen/kunnen verlaten. Bij terugkeer zullen zij echter verplicht 7 dagen in kamerisolatie worden geplaatst. Uitzondering hierop zijn de situaties waarbij de bewoners de voorziening verlaten omwille van medische redenen (consultatie, dialyse, dagkliniek, enz. ) en hierbij gebruik maken van professioneel ziekenvervoer.   Externe zorgverleners (pedicure, huisartsen, kinesisten, kapster, enz.) blijven tot nader order ook verder welkom in onze voorziening.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET