OPSTART STUDIE -en GEZINSONDERSTEUNING (DE KATROL)
Het vast bureau heeft een overeenkomst afgesloten met vzw De Katrol uit Oostende voor studie- en opvoedingsondersteuning. De Katrol is een integraal, preventief project dat zich wil inzetten om kansarmoede te bestrijden en kinderen een kansrijkere toekomst te bieden.
De focus binnen het project van De Katrol ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle andere aanwezige kinderen in het gezin worden eveneens bij de ondersteuning betrokken.  De Katrol gaat aan de slag met hulpvragen van ouders. Ze ondersteunen hen waar nodig op een laagdrempelige, empowerende manier zodat de ouders daarna weer op zelfstandige basis verder kunnen.  De invalshoek en visie van ‘het Katrolmodel’ sluit zo zeer sterk aan bij de uitgangspunten van diverse eigen welzijnsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de sociale kruidenier, Huis van het Kind, enz.  De werking zou normaal begin volgend jaar van start kunnen gaan waarbij we voortaan beschikken over onze eigen ankerfiguur De Katrol.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET