VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Bredenaars bellen Bredenaars: resultaten bewijzen nut In het najaar van vorig jaar ging het lokaal dienstencentrum (LDC) van start met de belactie “Bredenaars bellen Bredenaars”. Het initiatief kwam tot stand nadat de tweede coronagolf heel wat inwoners opnieuw in isolatie duwde.
 
Met de actie ‘Bredenaars bellen Bredenaars’ wil het gemeentebestuur er zijn voor inwoners die het moeilijk hebben omwille van de coronamaatregelen.  Na enkele maanden tonen de eerste resultaten het nut van de actie.  Ondertussen werden reeds 259 mensen opgebeld. 129 van hen krijgen op regelmatige basis (wekelijks of tweewekelijks) een telefonische oproep.  21 inwoners die een hulpvraag hadden werden bovendien doorverwezen naar de gepaste hulpverlening, gaande van thuiszorg naar dagverzorgingscentrum of sociale dienst.  Bovendien geeft het ook de vrijwilligers een tevreden gevoel dat ze een luisterend oor kunnen zijn en zo de meest kwetsbaren in onze maatschappij kunnen helpen in deze moeilijke tijden.  
 
Vrijwilligers gezocht
De groep vrijwilligers die andere Bredenaars opbellen is ondertussen gegroeid van 4 naar 11.  Dankzij deze uitbreiding is het mogelijk om een grotere groep mensen op te bellen.  Maar om de ambitie waar te maken om tegen de zomer bijna 1.250 inwoners op te bellen zijn nog meer vrijwilligers nodig.  Uit de reacties blijkt trouwens dat inwoners de warme babbel met een vrijwilliger bijzonder op prijs stellen.   Wie deel wil uitmaken van het vrijwilligersteam kan dit nog steeds. Neem gerust contact op met de coördinator van het lokaal dienstencentrum.
 
Meer info: Joyce Hubrouck - 059 33 97 70 - joyce.hubrouck@ocmwbredene.be

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET