Ben je onze buddy?
Het OCMW start met een buddywerking voor nieuwkomers en gezinnen in armoede. Het doel van de buddywerking is om te leren van elkaar. Hiervoor worden duo's gevormd tussen een buddy(vrijwilliger) en een nieuwkomer.

De buddywerking zal zich vooral richten op nieuwkomers, dit zijn mensen die nog niet lang in België wonen, en op mensen in (kans)armoede. In eerste instantie wordt de doelgroep van het project beperkt tot nieuwkomers die wonen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Bredene. Deze deelnemers zijn verzoeker om internationale bescherming (asielzoeker) of erkend als vluchteling. Het uiteindelijke doel van de buddywerking is dat het openstaat voor een breed publiek. De buddywerking wil zich op lange termijn richten tot iedereen die zich wenst aan te melden voor een ‘maatje’.  

Doel van de buddywerking is om nieuwkomers te helpen integreren door in te zetten op de lokale troeven. Hiervoor creëert, coördineert en evalueert men een duo waarbij de buddy (die een vrijwilliger is) en de nieuwkomer samen activiteiten plannen. Het is bovendien ook een manier om het sociaal netwerk in de gemeente uit te breiden en verder uit te bouwen. De vrijwilligers gidsen de deelnemers in Bredene en de regio, gaan mee naar administratieve diensten of geven de deelnemers ondersteuning door vaardigheden bij te brengen.

Een buddy is bij voorkeur iemand die vertrouwd is met de Bredense omgeving en blijk geeft van een sterk sociaal engagement. Ben jij minimum 18 jaar oud, sta je open voor sociale en culturele diversiteit, ben je positief ingesteld en wil je mee ijveren voor een warme open samenleving? Kun je je twee maal in de maand vrijmaken als vrijwilliger? 

Meer info over de buddywerking: Sociale dienst OCMW - 059/33 97 70 - Prisca.nanda@ocmwbredene.be
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET