OCMW BREDENE DRAAGT WITTE LINTJES
'Thuis' hoort een veilige plaats te zijn. Maar voor veel vrouwen, mannen en kinderen is dit niet zo... De Provincie West-Vlaanderen voert sinds 1991 een actief beleid ter bestrijding van intrafamiliaal geweld. In dit kader wordt er actie gevoerd van 25 november tot 6 december 2013.
Hiertoe vraagt de provincie om ter ondersteuning van de actie in die periode witte lintjes op te spelden als teken van betrokkenheid bij de problematiek van geweld binnen het gezin. Ook de medewerkers van het OCMW Bredene participeren hieraan ter ondersteuning van de actiepunten.

Intrafamiliaal geweld omvat elke vorm van fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd. De provincie wil samen met politie, justitie, hulpverlening; en nog talrijke andere partners; het taboe op intrafamiliaal geweld doorbreken en een gepast onthaal en begeleiding kunnen garanderen voor gezinnen waar geweld aanwezig is.
 
Daarom dragen de OCMW- medewerkers in de periode van de actie een wit lintje als teken dat zij streven naar:
 
nooit geweld te plegen
 
geweld nooit oogluikend toe te staan
 
geen excuses te zoeken voor geweldplegers
 
nooit te denken dat iemand erom vraagt
 
geweld niet te verzwijgen, het te melden, erover te durven praten
 
Anderen te willen overtuigen het geweld te doen stoppen
 
 
Wil je meer weten over de actie of zit je zelf in een moeilijke situatie surf dan naar
 
of bel
- het meldpunt 1712 voor geweld, misbruik en kindermishandeling via telefoonnummer 1712
- je huisarts
- een CAW via www.caw.be of 078 150 300
- Tele-onthaal via www.tele-onthaal.be of 106
- een plaatselijk politiekantoor. Voor dringende politiehulp 101.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET