PROVINCIE STELT WEBSITE AANBOD KORTVERBLIJF VOOR
Sinds donderdag 1 maart 2012 kunnen mantelzorgers, professionele zorgverleners, ouderen enz. via de website www.kortverblijven.be gemakkelijker op zoek gaan naar een tijdelijke opvang voor een zorgbehoevende oudere in een centrum voor kortverblijf.
Via de website worden momenteel in West-Vlaanderen 330 kamers in 75 West-Vlaamse centra voor kortverblijf aangeboden. Het aanbod wordt nog uitgebreid. De Provincie verwacht dat tegen eind maart 90 % van de West-Vlaamse centra kortverblijf hun kamers bekend zullen maken via de website.
 
Een aanvraag voor een kamer kortverblijf kan online verstuurd worden naar een van de centra. De centra engageren zich om binnen de vijf werkdagen een antwoord te bezorgen aan de aanvrager. Daarnaast verzamelt de site ook informatie over de dienstverlening van elk deelnemend centrum voor kortverblijf.

De website is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de vier andere Vlaamse provinciebesturen. De Provincie wil hiermee enerzijds de zoektocht naar en de aanvraag voor vrije kamers kortverblijf vereenvoudigen en anderzijds ook de beschikbare plaatsen optimaal benutten en een gebruiksvriendelijke werkinstrument voor de centra kortverblijf aanbieden.

Wanneer een kamer kortverblijf?
Zorgbehoevende ouderen hebben soms tijdelijk nood aan zorg en opvang buiten hun thuisomgeving, bv. omdat ze tijdens een revalidatieperiode extra zorg nodig hebben, of wanneer de persoon die normaal voor hen zorgt, ziek of afwezig is. Een centrum voor kortverblijf kan, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, die tijdelijke opvang en verzorging bieden. De oudere kan dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum opgevangen worden. Het vinden van een vrije kamer vraagt echter heel wat speurwerk maar wordt nu vereenvoudigd door de website.

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden in een centrum kortverblijf.

Wat is een centrum voor kortverblijf?
Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners. In vergelijking met de andere provincies telt West-Vlaanderen het grootste aantal centra voor kortverblijven.
 

Meer info:   Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn
                   silvie.vanhoutteghem@west-vlaanderen.be of 050 40 34 76

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET