LANCERING WEBSITE OMGAAN MET BRANDWONDEN.BE DOOR VZW OSCARE
De meeste ongevallen met brandwonden gebeuren thuis. Toch kunnen eenvoudige voorzorgsmaatregelen de gevaren verminderen. Jaarlijks lopen zo'n 120.000 mensen (1,2% van de bevolking) brandwonden op. Met de lancering van deze website speelt Oscare vzw in op een groeiende vraag naar laagdrempelige informatie over brandwonden.
Het opzet is tweevoudig: enerzijds informatie verschaffen van bij opvang tot reïntegratie; anderzijds preventietips aanreiken om mensen op een bewustere manier te leren omgaan met hun eigen brandveiligheid.
 
Op www.omgaanmetbrandwonden.be vinden brandwondenslachtoffers antwoorden op moeilijke vragen, erkenning voor hun problematiek en tips die hen kunnen helpen om hiermee om te gaan. Kinderen leren ondermeer via interactieve spelletjes brandgevaarlijke situaties in te schatten. de site richt zich tot vier verschillende doelgroepen: kinderen -12, jongeren +12, ouders en leerkrachten, en volwassenen die zelf brandwonden opliepen.
 
De website 'Omgaanmetbrandwonden.be' is een initiatief van Oscare vzw en werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse Overheid. Oscare is een vzw die zich inzet voor de behandeling en nazorg van brandwondenpatiënten in België, opleidingen organiseert voor hulpverleners en wetenschappelijke studies opzet om de kwaliteit van leven te bevorderen. Daarnaast tracht de vzw door preventiecampagnes de bevolking te sensibiliseren en het aantal slachtoffers te verminderen.
 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET