HEEFT U RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE?
Als u één van de volgende brandstoffen gebruikt om uw woning te verwarmen, nl. huisbrandolie, verwarmingspetroleum type c of bulkpropaangas dan komt u misschien in aanmerking voor een verwarmingstoelage. Het OCMW kan dit voor u nagaan gezien u aan een aantal voorwaarden dient te voldoen.
Het OCMW zal nagaan of u behoort tot de drie volgende categorieën:
 
- Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering EN het inkomen van uw huishouden lager of gelijk is aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.
 
-Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan € 17.083,39 verhoogd met
€ 3.162,60 persoon ten laste.
 
-Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
U geniet een collectieve schuldenregeling OF een schuldbemiddeling EN bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
Als u tot één van bovenstaande categorieën behoort dan komt u mogelijk in aanmerking voor de toelage.
Het bedrag zal afhangen van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

 
U kan bij het OCMW Bredene terecht voor meer informatie. Een aanvraag dient binnen de 60 dagen na de levering ingediend te worden.
 
Neem vrijblijvend contact op met de sociale dienst voor verdere ondersteuning op het
nummer 059 33 97 70, Dominique Maes, hoofd maatschappelijk werker.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET