BREDENSE OCMW-RAADSVERKIEZINGEN GOEDGEKEURD DOOR RAAD VAN STATE
De Raad van State heeft in zijn arrest van 14 mei geoordeeld dat de verkiezing van de Bredense OCMW-raad rechtsgeldig is en dat deze verkiezing bijgevolg niet dient overgedaan.
Deze verkiezing was eerder door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ambtshalve en gedeeltelijk vernietigd.  Het was enkel in de provincie West-Vlaanderen dat deze Raad ambtshalve was opgetreden.  De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet bevoegd was om ambtshalve op te treden en heeft bijgevolg beslist de verkiezing van alle OCMW-raadsleden goed te keuren.  Burgemeester Steve Vandenberghe is uiteraard verheugd over deze beslissing. “ Voorzitter Jacques Deroo en zijn ploeg kunnen nu hun werk verder zetten en o.m. werk maken van een nieuw woonzorgcentrum”.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET