BREDENSE OCMW-RAAD EINDIGT BEZOEKRONDE IN WANDELWEG
Eind november beëindigde de Bredense OCMW-raad zijn visitatieronde aan het OCMW met een werkbezoek aan de seniorenwoningen in de Wandelweg te Bredene. Na een bezoek aan het woonzorgcentrum, de serviceflats en de lokale opvanginitiatieven was nu ook de Wandelweg aan de beurt. De enthousiaste bewoners van de zes seniorenwoningen ontvingen de OCMW-raadsleden uiteraard op gepaste wijze.

Gedurende dit eerste jaar bezocht de nieuw geïnstalleerde OCMW-raad het patrimonium van het OCMW Bredene en bezochten ze de verschillende diensten. Zo kregen ze een duidelijk inzicht in de werking van het OCMW vanuit de dagelijkse praktijk. Afgelopen zaterdag 23 november 2013 zakte de voltallige OCMW-raad dan ook als afsluiter af naar de zes seniorenwoningen die beheerd worden door het OCMW. Bij een hen door de bewoners aangeboden glas en hapje verduidelijkte de OCMW-raad zijn renovatieplannen voor de site en stonden ze stil bij vragen van de bewoners.

“ De woningen zijn duidelijk aan renovatie toe.“ verduidelijkt OCMW-voorzitter Jacques Deroo, “In de jaren ’70 werden deze woningen gerealiseerd. Een aantal ingrepen dringen zich echter op en staan in de begroting gepland in 2014. We beslisten met de OCMW-raad dat een investering in deze woningen belangrijk is gezien het ouderen in staat stelt om in een aangepaste woning langer zelfstandig te zijn mits de nodige ondersteuning.” Het is de bedoeling de woningen te renoveren op vlak van elektriciteit , verwarming en sanitaire voorzieningen, de badkamer, de keuken en de vloerbekleding. Daarnaast zal ook de omgeving aangepakt worden door heraanleg van de tuin en de wandelpaden op de site om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Ook de gevels worden gerenoveerd. Dit alles wordt uitgevoerd met maximale aandacht voor de ergonomische inrichting van de woningen met het oog op de doelgroep zelfredzame ouderen.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET