HULPVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN
Kan een zelfstandige bij het OCMW terecht met zijn/haar problemen? In de raadszitting van januari 2014 besliste de Bredense OCMW-raad om een samenwerking aan te gaan met de VZW Efrem. Dit is een hulpverleningsorganisatie voor zelfstandigen met als doelgroep ondernemers en vrije beroepen die vast (dreigen te) lopen maar nog kunnen doorstarten, die hun zelfstandige activiteit dienen stop te zetten, gefailleerden en allen die omwille van een vroegere zelfstandige activiteit nog vragen hebben en/of problemen ondervinden.
Zelfstandige ondernemers die vast lopen in hun situatie omwille van problematiek in hun privé en/of zakelijk leven, vinden zelden of slechts in uiterste nood de weg naar het Sociaal Huis. Daarom wil het OCMW de hand reiken naar deze doelgroep waar veel verborgen problematiek aanwezig is. Onderzoek de laatste jaren wees uit dat de kans voor een zelfstandige om met armoede geconfronteerd te worden,  veel groter is dan voor een niet- zelfstandige. Dat stemt helemaal niet overeen met het beeld dat de publieke opinie heeft over de zelfstandige. We horen immers vooral dat ondernemers veel geld verdienen. En als ze officieel niet veel verdienen, dan hebben ze wel ergens een zwarte kas. Dat soort vooroordelen blijft hardnekkig voortleven. Maar de risico’s bij een zelfstandige activiteit zijn legio. Ondernemers zijn de enige bevolkingsgroep die nog echt risico’s moet nemen met eigen middelen om hun boterham te kunnen verdienen. En bij velen dreigt de mooie droom om te slaan in een nachtmerrie.

In elk geval heeft het OCMW een verantwoordelijkheid ten aanzien van zelfstandigen met problemen. Vanaf 2014 wordt daar ook bijzonder werk van gemaakt door een samenwerking op te zetten met een gespecialiseerde begeleidingsdienst, EFREM vzw. Al 15 jaar leggen de medewerkers van deze dienst zich toe op het adviseren en begeleiden van actieve ondernemers die met situaties en vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord vinden, gefailleerden en allen die nog problematiek ondervinden omwille van een vroegere zelfstandige activiteit.

Het OCMW en Efrem volgen indien nodig het dossier samen op. Zo heeft het OCMW o.a. veel kennis en ervaring i.v.m. psychosociale begeleiding, problemen met energielevering, huisvesting, tewerkstelling, … en volgt die zaken op. Efrem vzw houdt zich dan eerder bezig met de rendabiliteit van een onderneming, btw-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, met handelshuur, met de reorganisatie of de heroriëntatie van een zaak, met vergunningen, zelfs met de eventuele milieuproblematiek. De samenwerking is dus heel complementair.

Ook familie of vrienden welke in hun omgeving een (ex-)ondernemer kennen die de stap niet durft te wagen, kunnen gerust contact opnemen. Het is geen schande om door omstandigheden hulp nodig te hebben.

Men kan contact nemen via een maatschappelijk werk(st)er van het OCMW BREDENE of rechtstreeks met Efrem vzw telefonisch, via email of op afspraak:  Armentierssteenweg 11/2  te 8957 MESEN – telefoon 057. 44.64.78 - E-mail: info@efrem.be   
 
Ben je zelfstandige, ondernemer en zit je met vragen of problemen?
 
Kom gerust langs bij onze sociale dienst in het Sociaal Huis Bredene, Duinenstraat 10.
Of neem telefonisch contact op 059 33 97 70.
Wij zijn vrij beschikbaar elke werkdag van 8.00 - 12.00 u en woensdagnamiddag 13.30u -17.00u.
Of maak een afspraak.
De hulpverlening en advies van EFREM vzw is gratis.  U kan ook rechtstreeks met hen contact opnemen.
Efrem vzw, Armentierssteenweg 11/2  te 8957 MESEN – telefoon 057. 44.64.78 - E-mail: info@efrem.be    
 
Wij maken graag tijd voor u!
 
 
 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET