PROJECT ' DE SPRINGPLANK'
Bredene krijgt subsidie van € 25.000 voor strijd tegen kinderarmoede. Naar aanleiding van een projectoproep rond kinderarmoede van de Federale Overheid eind december 2013 werd door het OCMW Bredene een projectvoorstel ingediend.
Steeds meer kinderen worden geboren in armoede en missen hierdoor al van in de kinderjaren kansen om aan hun armoedesituatie te ontsnappen. Ook in Bredene steeg het aantal kansarme gezinnen de afgelopen jaren.

Naar aanleiding van een projectoproep rond kinderarmoede van de Federale Overheid eind december 2013 werd door het OCMW Bredene een projectvoorstel ingediend.
 

Het Project ‘De sociale springplank : gemeentelijk kinderforum’ werd ingediend en goedgekeurd waardoor er een subsidie van € 25.000 ontvangen wordt.

Het is de bedoeling op een proactieve manier kinderarmoede te bestrijden en het welzijn van kinderen te bevorderen, zodat zij en hun families uit de cirkel van generatiearmoede kunnen breken door het oprichten van een overlegplatform. 

Enerzijds werd een meldpunt opgericht waar alle actoren actief binnen de gemeente elk op hun eigen terrein probleemsituaties met en voor kinderen kunnen signaleren

Daarnaast werd een lokaal overlegplatform/kennisplatform opgestart waarbij het werkveld verkend wordt, problemen geïnventariseerd worden en er tot gezamenlijke acties kan overgegaan worden. De doelgroep van het project zijn kinderen tussen 0 en 12 jaar met bijzondere aandacht voor de subgroep 0-5 jaar.

Het OCMW-bestuur wil via het project concreet ingrijpen op het kansarmoedecijfer van de gemeente en erover waken dat in het bijzonder kinderen kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Daarnaast is er het streven naar een integrale aanpak van de problematiek door als lokaal bestuur een coördinatierol op te nemen waarbij alle actoren worden gestimuleerd om actief te participeren aan het overlegplatform.

Het project wordt voor maximaal 12 maanden gesubsidieerd. De Bredense OCMW-raad stelde een projectcoördinator aan, nl. maatschappelijk werkster Isabelle Decalf (contact: Sociaal Huis Bredene, Duinenstraat 106, 8450 Bredene - ( 059 33 97 70 of :info@ocmwbredene.be). Isabelle start vanaf mei het project mee op.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET