WIJZIGING SAMENSTELLING BREDENSE OCMW-RAAD
Vanaf 01 juli 2014 wijzigt de samenstelling van de Bredense OCMW-raad. Raadslid Sanderijn Vanleenhove (CD&V) doet afstand van haar mandaat wegens een verhuis. Gezien zij geen inwoner van Bredene meer zal zijn, kan zij haar mandaat niet verder opnemen. De heer Herman Van Poucke (CD&V) neemt de fakkel van haar over en legde reeds de eed af als OCMW-raadslid in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad.
De heer Van Poucke neemt zijn taak als raadslid op in de OCMW-raad en zetelt tevens in het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.

We wensen Sanderijn veel succes verder en bedanken haar voor haar inzet. Herman heten we dan weer van harte welkom en proficiat met zijn mandaat.
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET