AANBOD STOP 4-7 PROGRAMMA NU OOK IN BREDENE
Op 2 februari 2015 startte CKG Kapoentje vzw, in samenwerking met het Sociaal Huis Bredene, met een STOP 4-7 (Samen Sterker Terug Op Pad) training. Stop 4-7 is een trainingsprogramma voor jonge kinderen tussen vier en zeven jaar die moeilijk en/of antisociaal gedrag stellen. Het trainingsprogramma richt zich zowel naar de kinderen, de ouders als de leerkrachten die met gedrag geconfronteerd worden.
 
Hoofddoel van deze samenwerking en training , is op  een positieve wijze , kinderen , ouders, leerkrachten,
op een andere wijze met dwinggedrag, anti sociaal gedrag te leren omgaan. Veelal raken volwassenen, moedeloos, belanden jonge kinderen in een negatieve spiraal.
 
Samen Terug Op Pad (STOP)  wil ouders, leerkrachten, kinderen helpen om deze spiraal positief om te buigen.
Dit concept werd uitvoerig met de lokale actoren onder initiatief van Het Sociaal Huis Bredene besproken.
Het gegeven dat de eerste groep die van start gaat in een mum van tijd volzet is, getuigt alvast van de aanwezige nood in Bredene.
 
•    De kinderen komen samen in een kleine groep van 10 en dit 10 keer voor een volledige schooldag.  Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, oefenen en versterken we vaardigheden zoals gehoorzamen, omgaan met gevoelens, problemen oplossen, zelfcontrole, … We streven ernaar dat ze beter opschieten met leeftijdsgenootjes en ze zich na de bijeenkomsten thuis en op  school beter gedragen.
 
•    De ouders komen 10 namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema’s te bespreken. In groep praten we over wat goed en wat moeilijker loopt bij het opvoeden van het kind. De ouders en de begeleiders wisselen ideeën en tips met elkaar uit. Elke ouders komt ook twee halve dagen meewerken en de aangeleerde vaardigheden oefenen in de kind¬groep.
 
•    De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken vier voormiddagen rond het thema opvoeding in de klas. De leerkrachten en de begeleiders geven elkaar tips omtrent hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school en hoe ze positief gedrag kunnen stimuleren. Ze leren een kind aan te sporen om zich leuker te gedragen en kunnen dit in de klas inoefenen.
 
Meer info en inschrijvingen : sociaal huis Bredene: Isabelle Decalf - 059 33 97 70
                                              CKg Kapoentje Oostende - 059 25 53 00
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET