Bredene kan project 'De sociale springplank : gemeentelijk kinderforum' verderzetten
Het OCMW Bredene ontvangt een subsidie van € 12.500 waarmee ze het sinds 1 mei 2014 opgestarte project ‘De sociale springplank : gemeentelijk kinderforum’ kan verder zetten.
Projectcoördinator en maatschappelijk werkster Isabelle Decalf kan verder aan de slag met het reeds uitgebouwde meldpunt waar alle actoren actief binnen de gemeente elk op hun eigen terrein probleemsituaties met en voor kinderen kunnen signaleren. “ We kunnen door deze extra overheidsmiddelen de acties binnen ons kinderarmoedebeleid verder zetten. De doelgroep van het project blijft kinderen tussen 0 en 12 jaar met bijzondere aandacht voor de subgroep 0-5 jaar. Dit nuttige project werd alvast door de minister verlengd tot en met eind december van dit jaar” aldus OCMW-voorzitter Jacques Deroo.

(contact: Sociaal Huis Bredene, Duinenstraat 106, 8450 Bredene - (059 33 97 70 of info@ocmwbredene.be)
 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET